Полските феминистки с увреждания защитават правото си на аборт

 

Конституционният съд на Полша постанови, че полският закон, позволяващ аборт на основание „тежък и необратим фетален дефект или нелечима болест, която застрашава живота на плода“, е противоконституционен. Това решението ще има несъразмерно негативно въздействие върху живота и благосъстоянието на жените с увреждания и е сред  най-слабо докладваните проблеми на пандемията от ковид-19.

Някои защитници на правата на хората с увреждания са загрижени, че законите, които изрично разрешават аборт на основата на увреждане на плода, кодифицират идеята, че животът на хората с увреждания струва по-малко от живота на хората без увреждания. Защитниците на репродуктивните права са загрижени, че реформирането на законите за аборти с цел премахване на основите за увреждане на плода – или за изрична забрана на аборта в случай на диагноза за увреждане на плода – ще доведе до по-малък достъп до безопасен аборт и ще изостри свързаните с това последици от правата на човека за тези, които искат да прекъснат бременността си.

 

 

Полските феминистки с увреждания реагираха категорично против решението и отправяха предупреждения за продължаващите протести и дискусии относно абортите в Полша. Те подчертават, че противопоставянето на репродуктивните права срещу правата на хората с увреждания отслабва перспективите на жените с увреждания и подкопава подхода към правата на човека към правата на хората с увреждания, включени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD). Достъпът до аборти е важна част от репродуктивната автономия – и по-широко от присъщите им и неотчуждаемо право на достойнство. Но за да упражняват репродуктивна автономия, хората се нуждаят както от законното право да вземат решения относно телата и живота си, така и от благоприятна и нестигматизираща среда, в която да го направят. Такава среда означава, че пълната гама от грижи за репродуктивното здраве е напълно достъпна за всички (включително финансово достъпна) и че хората могат да избират репродуктивно здраве без стигма и страх.

В този смисъл решението на Конституционния съд не успява на различни нива да осигури репродуктивна автономия или да отговори на защитата на човешките права. Вместо това налага ограничена визия за живота и женската специфика, която зависи от подчинението и принудата на жените и момичетата с увреждания. “ Тъй като жените с увреждания обикновено са структурно възпрепятствани за достъп до образование и заетост, което води до по-ниски доходи, така че често не могат да си позволят да пътуват в чужбина за аборт. Те са изправени пред допълнителни бариери, а средствата за пътуване често са недостъпни. Тези неравенства се задълбочават допълнително в контекста на настоящата глобална пандемия.

Полша има ясни правни задължения по Конвенцията на ООН за защита на правата на човека за защита на правата на хората с увреждания . Затова тя трябва да гарантира, че хората с увреждания имат достъп до пълен набор от грижи за сексуално и репродуктивно здраве (включително аборт, когато е необходимо). Полша трябва да отмени законите, които ограничават правоспособността на хората с увреждания да вземат собствени решение и да гарантира, че хората с увреждания и техните семейства имат достъп до обхвата на подкрепата и услугите, от които може да се нуждаят.

със съкращения

източник

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.