Правото на аборт трябва да бъде приоритизирано пред политиката

На Международния ден на безопасния аборт група експерти на ООН подчертават, че абортът е от съществено значение за здравеопазването и човешкото право. Отказът на достъп до услугите за аборт застрашава физическото и психическото здраве на човека и отнема автономията и свободата им на избор. Той несправедливо им отрича свободата да живеят достойно и при равни условия с други човешки същества, като същевременно ги излагат на различни форми на насилие и потисничество

Освен това и както отдавна признават органите по правата на човека, отказът на услуги за аборти чрез криминализиране на абортите или чрез бариери и забавяния на достъпа до законосъобразни услуги може при определени обстоятелства да представлява жестоко, унизително и нечовешко отношение, може да доведе до изтезания и би могло да доведе до произволно задържане.

Ограниченията върху аборта в непропорционално неблагоприятно положение на бременните жени и момичета и им нанася увреди. Някои от най-тежките физически и умствени наранявания, форми на насилие и лишения от свобода, пред които са изправени жените и момичетата в световен мащаб, са свързани с неволна бременност и опасен аборт.

25 милиона опасни аборта се извършват ежегодно, което води до приблизително 47 000 смъртни случая всяка година, предимно в развиващите се страни и сред членовете в социално и икономически неравностойно и маргинализирано население.

Системното отричане на навременния достъп до услуги за безопасен аборт е дискриминационно и отразява полова борба за власт, включваща инструментализиране на женските органи, целящи да ги подложат на патриархална програма. Патриархалното потисничество не е специфично за никоя страна или регион: то е универсално.

Религиозните фундаменталисти и техните политически съюзници поведоха организирана и добре финансирана глобална политическа ответна връзка срещу равенството между половете, като се позова на религиозната свобода и традиционните ценности, като абортите бяха поставени в центъра му.  Този отпор, по-специално срещу онези, които изискват аборти и доставчиците на здравно обслужване, които са доставчици на аборти, се задвижва от някои правителства, които продължават да оспорват универсалността на правата на човека в глобалните политически пространства, включително в Съвета по правата на човека, както и на местно равнище.

Абортът е от съществено значение за здравеопазването и трябва да бъде изваден от сферата на политиката. Правото на достъп до услуги за безопасен аборт трябва да бъде кодифицирано в правото в съответствие със стандартите за правата на човека, които изискват гарантиране на наличието, достъпността, достъпността, приемливостта и качеството на услугите за аборти, свободното и информирано вземане на решения и адекватни финансови инвестиции.

източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.