Правозащитници предупреждават: гласуват се тайни закони, препятстващи информацията!

Група народни представители от ГЕРБ, начело с председателката на бюджетната комисия Менда Стоянова, предлагат промени в Закона за достъп до обществена информация, които според уважаваната неправителствена организация „Програма достъп до информация“, могат да се превърнат в сериозно препятствие пред гражданите, организациите и медиите да търсят информация от държавните институции, пише Capital.

Пред „Капитал“ Менда Стоянова коментира, че опасенията са неоснователни и промените целят осъвременяване на процедурата, по която се калкулират разходите, без това да застрашава правото на достъп.

Странното е, че промените са в преходните и заключителните разпоредби на проекта за допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен миналата седмица.

„Програма достъп до информация“, която повече от 20 години следи как държавата гарантира конституционно гарантираното право на всеки да търси и събира информация, определи този подход като непрозрачен и през „задната врата“

Предложението на депутатите от ГЕРБ е да отпадне правомощието на министъра на финансите по чл.20, ал.2 от ЗДОИ да определя нормативите – максималната граница на средствата, които заявителите следва да заплащат и които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

От ПДИ предупреждават, че промените крият редица рискове:

  • Всяка институция сама ще определя „субективно каквито суми си прецени, че съответстват на „материалните разходи по предоставянето на обществена информация“ и ще натоварят заявителите да ги плащат.“ От ПДИ дават пример, че и в момента „много институции например не са наясно, че заповедта на МФ не калкулира възнаграждението на служителя, работещ по копирането.“
  • Ще се получи разнопосочна практика в стотиците задължени да предоставят информация държавни институции.
  • На институциите, които „не желаят да са открити и прозрачни и да предоставят информация, ще се предостави още едно оръжие да мачкат гражданите по свое усмотрение.“
  • Тези, които не се откажат от достъпа до информация „ще трябва да заведат дела в административните съдилища, където освен обичайните разноски ще трябва да платят и възнаграждения за вещи лица по експертизи относно това, кои са „материалните разходи по предоставянето.“
  • Последното ще доведе до допълнително натоварване на административните съдилища.

„Тоест, възниква естественият въпрос, кого всъщност ползва подобно развързване на ръцете на всяка институция да си решава как ще прилага закона. Освен ако вносителите не са крайно наивни, стои въпросът дали в действителност не са чак такива големи приятели на прозрачността, за каквито се представят“ питат от ПДИ.

От институцията отправят и сериозни критики и към начина, по който са направени промените: „Още повече, че смятахме, че през 2020 г. вече народните представители са научили, че добрият и качествен законодателен процес предполага предварително обсъждане на проекта за изменение в закона, съгласно изричното задължение в Закона за нормативните актове“, а след това отчитат още пет проблема с начина, по който е внесен проектът – през друг закон (за да не се види какво се внася), без проектът да премине през правната комисия, при положение, че става дума за „текст, който се отнася до гарантирано с Конституцията основно право“ и т.н.

„Обобщено, въпросът е: в полза или във вреда на гражданите и прозрачността на институциите е предлаганата промяна?“ завършва становището на ПДИ.

Пред „Капитал“ Менда Стоянова коментира, че промените целят осъвременяване на заповедта на Министъра на финансите, която е на близо 10 години. „В тази заповед се говори за дискети. Не е реално да се очаква от един човек – министърът на финансите да определя тези разходи за всички задължени субекти в държавата“ коментира Стоянова.

Тя не споделя опасенията на ПДИ, че по този начин може да се създаде пречка пред достъпа до информация. „Става дума за материални разходи. Разпечатването на лист хартия не може да струва, примерно, 200 лева“ коментира председателя на правната комисия и препрати към текст от закона за достъп до информация, който казва, че „при поискване от страна на заявител се представят сведения за определянето на разходите.“ Менда Стоянова отхвърли критиките, че промените са предложени в преходните и заключителните разпореди на друг закон, защото „това е процедурата, има мотиви, има и оценка на въздействие“.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.