Прекратяването на месечните помощи за деца, които не посещават училище и на тези, които са станали родители, противоречи на Европейската социална харта на Съвета на Европа.

Европейският комитет по социални права към България: Прекратяването на месечните помощи поради отсъствие от училище увеличава икономическата и социалната уязвимост на децата, съобщиха от БХК.

Решението на органа на Съвета на Европа идва в навечерието на изменения в Закона за социалното подпомагане, които му противоречат.

Прекратяването на месечните помощи за деца, които не посещават училище и на тези, които са станали родители, противоречи на Европейската социална харта на Съвета на Европа. Така се произнася Европейският социален комитет – институция в системата на Съвета на Европа – в свое решение от сряда срещу България, постановено по жалба от 2016 г. на организацията Тръст за равни права (Equal Rights Trust).

С решението си Комитетът установява две нарушения на чл. 16 от Хартата, гарантиращ правото на семействата на социална, правна и икономическа закрила. Съгласно решението спирането за срок от една година и евентуалното прекратяване на семейните помощи за деца, поради отсъствие на дете от училище, увеличава икономическата и социалната уязвимост на засегнатите деца. По тази причина, Комитетът единодушно приема, че съответната законова мярка не е пропорционална на иначе легитимната цел, която преследва – борбата с отпадането от училище.

На второ място, изследвайки националното законодателство, Комитетът установява, че родителите, чиито непълнолетни деца са станали родители, продължават да бъдат носители на родителски права и задължения, а получаването на месечни помощи подпомага реализирането именно на тези техни права и задължения в семейна среда. С оглед на това, Комитетът намира, че мярката по прекратяване на месечните помощи за деца, които са станали родители, не е предприета с оглед на постигане на каквито и да е било легитимни цели и като такава, нарушава чл. 16 от Хартата.

Наред с това, Комитетът намира, че описани по-горе мерки засягат в непропорционално висока степен ромите и най-вече момичетата от ромски произход, поради което приема, че е налице и нарушение на забраната за дискриминация.

Комитетът не намира нарушение на Хартата във връзка с предоставянето на семейни помощи в натура на непълнолетните майки.

Това произнасяне на Европейския социален комитет идва в момент, когато в парламента предстои разглеждането на законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, внесен на 19 март в Народното събрание. Той предвижда обвързване на месечните социални помощи, изплащани на хора с доходи под линията на бедността (75 лв.) с редовното посещение на детска градина и училище от страна на техните деца.

„В светлината на приетото в сряда решение на Европейския комитет по социални права, предложените изменения следва да бъдат отхвърлени като противоречащи на социалните и икономически права на гражданите, гарантирани от Хартата и други международни и национални актове“, заяви Красимир Кънев, председател на Българския хелзинкски комитет. „Вместо превенция на отпадането от училище, тези изменения са в състояние да постигнат задълбочаване на бедността и социалната изолация на най-уязвимите групи в обществото“, заяви още той. ¦

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.