В КЗД/март-април/ се жалвали срещу правене на тестове за Covid-19 само в определени райони на София

Постъпилите жалби в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) през периода 13 март – 13 май са 67.

Образуваните преписки в КЗД през периода 13 март – 13 май са 351, като голяма част от тях са по Националната кампания на КЗД „Достъпна България“.

В новообразуваните преписки преобладаващите защитени признаци са увреждане, етническа основа, народност, произход, лично положение, обществено положение, възраст, образование, политическа принадлежност, имуществено състояние. Има оплаквания за дискриминация при упражняване правото на труд.

Различно е естеството на оплакванията през периода 13 март – 13 май. Някои от тях касаят мерките по време на извънредното положение – например оплаквания за дискриминация по признак възраст за допускането в парковете на деца само до 12-годишна възраст. Друго оплакване е срещу правене на тестове за Covid-19 само в определени райони на София. Има оплакване общо срещу самите извънредни мерки по повод Covid-19.

Оплакванията, които не са свързани с извънредното положение, са срещу банкови институция за дискриминация по признаци етническа принадлежност, имуществено състояние и увреждане. Има оплаквания срещу мобилни оператори, болници, клонове на Агенцията за социално подпомагане, отдели „Закрила на детето“, срещу министерства и съдилища.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.