Проблематични промени в Закона за социалното подпомагане и Закона за семейните помощи за деца

Ако едно дете не е в задължителна детска градина и в училище, семейството му няма да получава семейни помощи от държавата за него. Това предвиждат законови промени, целящи редовно посещение на деца в задължителната училищна и предучилищна форма на обучение, внесени вчера от групата на ГЕРБ, съобщава сайтът offnews 

Заместник-председателят на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика Светлана Ангелова обясни на брифинг, че законопроектът им предвижда поправки в Закона за социалното подпомагане и Закона за семейните помощи за деца.

Помощите за отглеждане на дете се отпускат на семейства, в които доходът на човек е под 500 лв.

Според Ангелова „Най-важната промяна е в Закона за семейните помощи за деца – че в рамките на един месец от една учебна година, ако се допуснати отсъствия повече от три дни за дете, което посещава редовна форма на предучилищно образование, и отсъствие от 5 учебни часа за ученик, семейството се лишава от месечна помощ за дете до навършване на 18 години или до завършване на средно образование“.

Председателката на парламентарната комисия по образование Милена Дамянова подчертава: „Целта е по-строго обвързване на получаването на месечните помощи за безработни, за наем на заплащане на общинско жилище и месечните помощи за деца с редовното посещение на децата в задължителната форма на обучение.

„Промяната, която внасяме, има една основна цел – всяко дете има право на образование, а семейството и държавата имат задължението да гарантират това право. Още нещо – не можем да си позволим нито сега разхищаване на средства, нито това да се случва в бъдеще“, обобщава  Дамянова. Тя призова тази политика да не се приема само като политика на санкции.

Пред Маргиналия зам.министър Деница Сачева, която не е присъствала на брифинга в Народното събрание, сподели:“Неизбежно е двустранното участие в образователния процес. Ако родителят не ни сътрудничи, следва политика на санкции“. Известна с огромния си опит в десегрегацията и недискриминацията ,Сачева спомена и за огромните трудности на учителите по места, тъй като се случва те да срещат силов отпор от родителите. „Има случаи на въоръжени учители, които ги е страх“, каза още тя.

Поканен за коментар на поправките в двата закона, Деян Колев от Междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, заяви пред Маргиналия:“Нищо не е обсъждано с нас, хората на“терен“ – директори, учители, НПО-та, които работим и имаме значителни успехи. Проблематичен е срокът – не може и не бива за цялата година да бъдат спрени социалните помощи! Във  всички случаи, една санкция има смисъл, когато човек, който е сбъркал, да може да се поправи. Родителите не трябва да смятат, че не е нужно да полагат повече усилия, защото така и така помощите им вече са спряни. Това ще ги демотивира“.

Пред БНР екпертът Мария Донкова заяви,че предложените поправки са дискриминацинни, ако една и съща санкция не работи еднакво за всички, които извършват нарушението.

Медиите цитират просветния министър Красимир Вълчев: „Необходими са и санкции. Тези санкции са оправдани от гледна точка на това, че образованието е задължително до 16 години, именно и това, че правото на образование е универсално право на всяко дете, което пък, от друга страна, е задължение на родителя.“

Текстовете ще бъдат внесени до края на тази седмица.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.