Проект търси урбанистични, социални и антропологични решения за „джобовете на бедността“в София

Столична община се включва в европейската мрежа за обмен на добри практики Com.Unity.Lab. Проектът търси решения за справяне с градската бедност и социално изключване чрез овластяване на местните общности. Това обявиха вчера представителите на Столична община в лицето на общинското предприятие „Софпроект – ОГП”, Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” и Дирекция „Европейски програми и проекти“ на откриващата среща по проекта.

 

 

 

 

 

Com.Unity.Lab предлага една по-различна перспектива към темата за социалното изключване, която да допълни и развие вече съществуващи политики по отношение на образование, жилища и труд. Проектът цели създаването на условия за овластяване на гражданите, живеещи в по-трудни социални условия, така че те самите да имат възможност да предприемат действия и да станат част от промяната”, сподели Любо Георгиев, директор на ОП  „Софпроект – ОГП“ и ръководител на проекта.

 

В отворената дискусия към събитието участие взеха представител на  Фондация „Светът на Мария“ грижеща се за качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, Ашод Дерандодян от Фондация „Заслушай се“занимаваща се с правата на слабочуващите хора, д-р Елена Кабакчиева от Фондация „Здраве и социално развитие – Хесед“, Галина Лачева, активистка от „Храна, а не война“, Юлиана Методиева, Сдружение за човешки права „Маргиналия“, активистката за правата на ЛГТБИ Светла Енчева. Всички участници се обединиха около важността на проекта и необходимостта да се потърсят пътища за овластяване на хората, живееща в по-трудни социални условия.

Галина Лачева: „Направено ли е  нужното да се идентифицират потребностите на хората в неравностойно положение. Нужно ни е пространство и овластяване, да се преодолеят неравенствата!“

 

 

 

 

Ашод Дерандонян: „Слабочуващите хора са навсякъде. Безусловно важна е  връзката да се работи заедно с групите на глухите хора, да не се говори само за физически неща, сгради, осветление, инфраструктура. Важно е да споделяме едни ценности и това е философията на заедността“

 

 

 

 

 

 

 

Юлиана Методиева от „Маргиналия“ попита организаторите взети ли са предвид специалните потребности на хората от софийските гета! Тя подчерта, че проблемите на „Филиповци“, „Факултета“, кв. Захарна фабрика изискват изключителни експертни и финансови инвестиции. „Джобовете на бедността“ са твърде големи“

 

 

 

Елена Кабакчиева: „В тези гета живеят над 10 хиляди деца, това са социално изолирани пространства. Имате ли предвид какво е качеството на живота там? Майките от „Филиповци“, които не могат да разхождат децата си, защото няма улици.  По-големите не могат да ходят на училище, там няма канализация, осветление!“ „

 

 

 

Активистката и блогърка Светла Енчева: „Аз ще бъда от лошите. Думата „empowerment“ тук я преведохте като „овластяване“, “ о-мощяване“, „вдъхновяване“. Само с вдъхновение не може, има неща, които стават само с пари“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малина Едрева, председател на групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет:“ Идеите на всеки един от вас ще бъдат включени в бъдещата ни работа. Общината, общинарите, това сме всеки един от нас. Колкото повече сте настоятелни за важните проблеми, толкова по-голяма е вероятността решенията да се случат“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В проекта участват осем европейски града: Лисабон (Португалия), Бари (Италия), Олборг (Дания), София (България), Острава (Чехия), Люблин (Полша), Хага (Холандия) и Лил (Франция). Водещият партньор е община Лисабон, която споделя своите добри практики от Стратегията си за местно развитие за приоритетни територии на интервенция, натрупани в рамките на повече от десет години.

Екипът на Com.Unity.Lab в София ще съсредоточи работата си върху прилагането на два от ключовите инструменти, успешно приложени от лисабонската община, а именно: картиране на приоритетни зони за въздействие и създаване на местни  работни групи от заинтересовани страни.

 

Com.Unity.Lab e финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество на Европейския съюз URBACT III, която цели изграждане и развитие на мрежи между европейските градове, с цел насърчаване на устойчиво градско развитие.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.