Нова книга разказва за промените в начина на живот на циганското население, следствие от действията на държавата.

На 26 октомври 2017 г. в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ бе представена книгата на Пламена Стоянова  „Циганите в годините на социализма. Политиката на българската държава към циганското малцинство (1944-1989)“. Доц. Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“, откри изложбата и отбеляза като достойнство на книгата, богатия изворов материал, който авторката е използвала. Проф. Любомир Огнянов, научен ръководител на Пламена Стоянова, подробно разгледа в речта си съдържанието на нейния труд. Монографията се състои от три глави, разглеждани различни аспекти от живота на етническата общност, като например техните организации, изселвания, преименувания, работна заетост, битово устройване и обичаи. Специална глава в книгата е отделена на просветно-културната политика на България през периода спрямо тях. Монографията завършва с обобщения на промените в начина на живот на циганското население, следствие от действията на държавата.

На представянето присъстваха хора на науката, студенти, журналисти и представители на ромската общност. Сред най-дискутираните въпроси беше защо авторката е избрала в заглавието на книгата си термина ,,цигани“ , вместо ,,роми“. Пламена Стоянова отбеляза, че в архивите от разглеждания период, общността е назована с това име, поради което тя използва именно него.

Събитието беше закрито с пожелание книгата да бъде четена не само в академичните среди, за да може българското общество и управляващ елит да се запознаят по-добре с живота на ромската общност в България и политиката на държавата към нея през социалистическия период и на базата на натрупания опит да изградят по-добра политика спрямо тях.

Петя Павлова

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.