Противоречиви слухове сред родителите застрашават образователния процес в условията на Ковид-19

В социалните мрежи се разпространяват два противоположни слуха относно пандемията и обучението в училище. Ковид-19 реално не съществува, а многото регистрирани случаи са манипулация от управляващите, за да усвояват европейски средства. Според този слух мерките за предпазни средства, дезинфекция и дистанция са излишни и не е необходимо да бъдат спазвани, което застрашава нормалното стартиране на учебния процес. В последните дни стартират и родителски протести „Не на маските“, което силно затруднява работата на училището, информират на страницата си Амалипе.

От организацията коментират активно тиражирания слух,  че училищата ще се превърнат в развъдник на пандемията като тя ще засегне децата и техните семейства.  Важно е училищата в спешен порядък да информират родителите за предстоящите мерки и да ги убедят в безопасността на децата при присъственото обучение. Доверието на родителите е най-добрата превенция срещу множеството слухове, които неминуемо ще продължат да се появяват, предупреждават от организацията.

На страницата на Амалипе са публикувани Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на Ковид 19 

Ето някои по-важни акценти:

В алтернативни форми – самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение могат да продължат децата, чиито имунитет е нарушен поради болест, или чиито родители попадат в застрашена от Ковид- 19 група, се казва в Насоките на работа през учебната 2020/2021 на МОН. Това става след документ от личния лекар и съгласие от Регионалното управление на образованието.  Механизмът има за цел да удовлетвори исканията на родителите, които се притесняват децата им да се обучават присъствено в условията на пандемия и в същото време да създаде пречки пред  прикриването на дефакто отпадането от училище поради родителска незаинтересованост.

Проблемът с липсата на подходящи устройства – таблети, компютри и други – сред част от учениците остава актуален. Продължава липсата на подходяща интернет свързаност. МОН намери частично решение за втория проблем като позволи училищата да заплащат интернет свързаност на учениците. Относно липсата на подходящи устройства МОН позволи да бъдат закупувани таблети със средствата за консумативи, полагащи се за проведени извънкласни дейности по Проект Образование за утрешния ден. Тази крачка не бе направена по Проект Подкрепа за успех. Към този момент училищата трябва да потърсят подкрепа от фирми, общини или други институции, за да набавят необходимите устройства.

 

Голяма е вероятността част от учениците да не тръгнат на училище след половин- годишното прекъсване. Необходимо е екипите за обхват, образователните медиатори, както и учителите да положат усилия всички ученици да тръгнат в присъствена форма от 15-ти септември. Както и да не отпаднат при първото превключване към обучение в електронна среда от разстояние.

Образователните медиатори са безценен помощник при достигането на най-маргинализираните семейства

 

Училищата ще бъдат едни от най-чистите и дезинфекцирани места. Изисква се щателна дезинфекция всеки ден и още по-засилена в случай на съмнение или на доказан Ковид-19. Разходите за дезинфекционни материали, маски и други ще се окажат сериозно перо в бюджета на всяко училище.

Насоките съдържат задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекция, правила за поведение в случай на или съмнение за covid 19 в училището, алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние, възможности за обучение на учениците с по-висок риск от covid-19, обяснение каква допълнителна подкрепа ще получат учениците, които са пропуснали присъствени учебни часове, насоки за поддържане на добър психологически климат за избягване на напрежение, стрес и дезинформация и други.

С оглед на продължаващата ковид-пандемия, както и на очакваните грипни епидемии, много е вероятно да се наложи периодично при включване към обучение от разстояние в електронна среда. Стремежът ще бъде това да става за възможно най-малък брой ученици без да се правят компромиси с тяхното здраве и здравето на семействата. Затова ще бъде прилаган така наречения “модел на балончета”, при който една група ученици ще общува интензивно преди всичко в рамките на групата и ще спазва социална дистанция спрямо другите ученици и учителите. Препоръчва се “балончето”’ да бъде паралелката. В нея учениците ще общуват свободно без да се налага да спазват социална дистанция, включително без да носят маски в класната стая. Разбира се, в по-малките училища – например при слети паралелки или при групи за Целодневна организация, включващи различни паралелки – балончето може да бъде на ниво клас или дори етап.

Насоките задават задължителни здравни протоколи за действие в случай на съмнение или в случай на потвърдена с PSR тест диагноза за covid-19 на ученик или възрастен. Водещ е стремежа за недопускане на зараза и за гарантиране на сигурността на учениците. Затова при първите симптоми на заболяването ученикът се извежда и се завръща в училище едва след потвърждение от лекар, че е здрав. В случаи на потвърден ковид 19 под 14-дневна карантина се поставя “балончето”, тоест съответната паралелка или клас. Именно тези ученици преминават в обучение в електронна среда от разстояние докато останалите паралелки и класове продължават присъствено обучение. При положителни случаи на ученици в повече паралелки, съответната Регионална здравна инспекция може да постави под карантина цялото училище.

Слабостите в Насоките също са посочени от Амалипе.

Документът, макар и подготвен от експерти на МОН, прилича по-скоро на инструкция на здравното министерство допълнена с организационни въпроси. Здравните стандарти и нормативи, както и въпросите, свързани с организацията на учебния процес заемат основната част от Насоките.  Отвъд текста на документа остават важни въпроси свързани с чисто педагогическата страна на взаимодействието между учители, ученици и родители в новата ситуация. Незасегнати остават и важните въпроси за това как ще бъде подсигурен пълния обхват, превенцията на отпадането, както и под каква форма ще продължат екипите за обхват по Постановление на МС 100 / 2018.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.