Публикация разкрива как и защо БКП и ДС пристъпват към унищожаване на досиетата на агентурния апарат през януари 1990 г.

Сайтът, който разкрива от 10 години архивните документи на Държавна сигурност – desebg.com- представя поредица за тайното прочистване на досиетата в края на управлението на БКП през 1990 г. Тя има пряко отношение към предстоящото дело в Конституционния съд, където е оспорен текст от закона за досиетата, по който през последните 5 години бяха огласени стотици агенти на ДС с прочистени или заличени досиета.

Поредицата разкрива причините, поради които БКП и ДС пристъпват към унищожаване на досиетата на агентурния апарат през януари 1990 г.

В документите може да се припомни обстановката в МВР и ДС след оглавяването на вътрешното министерство от ген. Атанас Семерджиев и зам.-министър Любен Гоцев в началото на 1990 г. Те представят по какъв начин Държавна сигурност е създавала, обработвала и систематизирала огромния документооборот в своята дейност. Съхранените архиви дават представа какво се крие в архива на репресивния апарат на БКП.

Един особено любопитен документ разкрива как се стига до решението за бързото прочистване на архивите след обсъждане на проблема на няколко колегиума на МВР през януари 1990 г.

За историците и граждание, които се интересуват какъв е бил механизмът, по който един голям процент от агентите на репресивния апарат на БКП с прочистването на досиетата са превърнати в „картотекирани сътрудници“, публикацията на desebg.com е от огромна полза.

Документът, който поставя началото на тайната операция по прочистването на досиетата през 1990 г. е подготвен от началника на архива на ДС ген. Нанка Серкеджиева. Тя е пряко подчинена на зам.-министър ген. Стоян Савов. Зам.-министърът го подписва на 25 януари 1990 г., същия ден Семерджиев го утвърждава, а от МВР е изведен на 29 януари 1990 г. – ден преди конгреса на БКП.

Ето част от заповедта, носеща разбира се, грифа строго секретно:

„Да се назначат комисии с представители от оперативните поделения на ДС, които да прегледат и се произнесат за унищожаването или съхранението на действащите и архивни оперативни дела и агентура.

От делата на изключената агентура да се запазят личните дела на чужди граждани. Работните дела да се унищожат. Личните и работни дела на секретните сътрудници – български граждани, да се унищожат. По предложение на оперативните поделения някои от тях се запазват. За унищожените дела да се изготвя формализиран картон-заместител без имената на секретния сътрудник, а само с псевдоним и регистрационен номер. Тези картони се микрофилмират.“

Архивните регистри, протоколите за унищожаване на делата и други документи, в които има информация за секретни сътрудници се микрофилмират и унищожаватОсобено ценни секретни сътрудници на ДС не се регистрират.

В операцията по унищожаване на архивите са включени Национална служба за защита на конституцията (бившето Второ главно управление на ДС, контраразузнаванетосъвместно), която с отдел ІІІ на ДС (архива) и ЦИОУ трябва да изготвят образците на формализираните картони. Управление „Тил” на МВР е задължено да осигури високопроизводителна микрофилмираща техника, както и машини за бързо унищожаване на документи.

(със значителни съкращения)

Пълният текст може да се прочете тук

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.