Реформата в детското правосъдие трябва да се включи в Плана за възстановяване и устойчивост на България

В секция „Справедлива България“ е необходимо да се добави и дълго отлаганата Реформа в областта на детското правосъдие, се казва в становище на Националната мрежа за децата. Становището e изпратено до отговорните институции във връзка с подготовката на Плана за възстановяване и устойчивост на България.

В документа се изтъква, че без реформа в правосъдието за деца, не биха се постигнала поставените в Плана  цели за икономическо и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19.

„След поемането на ангажимент за реформа в Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето през 2011 г. и Пътната карта за нейното изпълнение от страна на държавата през 2013 г., многократно сме заявявали, че детското правосъдие следва да бъде един от приоритетите в политиките за деца в България“, посочват още от НМД.

Има остра необходимост от спешни мерки за цялостна реформа в сферата на детското правосъдие, отмяна на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и приемане на законодателство, гарантиращо подкрепата и защитата на правата на децата в конфликт със закона (като например приемане на Проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, по чието обсъждане и гласуване от 2018 година насам няма напредък).

От неправителстваната организация намират за притеснителен факта, че според данните от Инфостат общият брой деца, водени на отчет в педагогически стаи, е постоянна бройка в диапазона около 9000. 119 са децата в четирите интерната по реда на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, които живеят при тежки условия – без адекватен достъп до здравеопазване и образование и подходящи битови условия.

Ключово за реформата е закриването на местата за настаняване на малолетни и непълнолетни лица, извършили противообществени прояви, а именно социално–педагогически интернати (СПИ) и възпитателни училища-интернати (ВУИ). Те трябва да бъдат заменени с алтернативни услуги, които осигуряват  ефективна защита и хуманни корективни мерки според концепцията на възстановителното правосъдие, настояват активистите за правата на детето.

От неправителстваната организация припомнят, че в Стратегията на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024), една от основните тематични области е именно правото на децата на детско правосъдие.

пълното становище вижте тук

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.