Ректорска заповед буди протест с безсмислени рестрикции

Уважаеми колеги,

Повод за отвореното ни писмо е публично оповестена на уеб сайта на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ поредна ректорска заповед (№ РД-19-343/16.09.2020), свързана с COVID-19 и въвеждането на извънредни мерки в Алма Матер.  

Като отговорни преподаватели и трезвомислещи хора намираме някои от мерките в заповедта (в частност за достъпа до сградите и организирането на събития) за неоснователно рестриктивни. Възразяваме и срещу разпореденото в т. 5.1 от заповедта по отношение на учебната дейност: „5.1 Деканите на факултети да определят въз основа на решения на факултетния или на деканския съвет начина на провеждане на учебните занятия през зимния семестър на учебната 2020/2021 г., като ползват примерните сценарии, приети от Академичния съвет на 16.09.2020 г.“

Правото за вземане на толкова важно решение трябва да е на всички преподаватели в Университета, а не да е делегирано единствено и само на членовете на факултетните и/или деканските съвети. Всички преподаватели трябва да имат правото, например с гласуване по електронен път, да заявят своя избор и едва след това да се вземат решения.

Каква е логиката на недопускане на външни хора в университета и забраната на всякакви дейности извън преподаването? И то по създадените от неакадемични инстанции безумни правила, които не се спазват в барове, ресторанти, нощни заведения, кина, обществен транспорт и пр.

Как ще подготвяме критично мислещи хора без да водим нормален академичен живот, без възможност за дискусии, без да реагираме на посегателствата срещу интелектуалната свобода? Издаваме книги, плод на многогодишните усилия на стотици учени, които не могат да достигнат до широк читателски кръг.

Други висши учебни заведения, които не са с толкова дългогодишна история и не се кичат със славата на най-реномиран български университет, са постъпили много по-отговорно към академичната си мисия и продължават да водят по-нормален академичен живот: провеждат лекциите на задочниците присъствено, както е предвидено в програмите им, а преподавателите не се задължават да преподават дистанционно в случаите, които нямат акредитация за този тип обучение.

Опасяваме се, че с предвидените рестриктивни мерки Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се отказва от пълноценен академичен живот и се обрича на „академично“ живуркане.

Красимира Даскалова, професор, Философски факултет

Миглена Николчина, професор, ФСлФ

Оля Харизанова, професор, Философски факултет

Георги Каприев, професор, Философски факултет

Илко Пенелов, доцент, Философски факултет

Димка Гичева-Гочева, доцент, Философски факултет

Валентина Миткова, асистент, Философски факултет

Бел. ред. За подкрепа на протеста виж тук 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.