Религиозни дейци и църкви остро осъждат внесени в НС проектозакони за изповеданията

Декларация срещу ограничаването на свободата на религията беше разпространена на 22 втори март. Тя беше публикувана в електронното списание „Свобода за всеки“. Повод за декларацията е противоконституционното, според авторите ѝ, ограничаване на свободата на словото, събранията, както и на други човешки права чрез два законопроекта. Става въпрос за законопроекти за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, внесени от Георги Кадиев и група народни представители от „БСП лява България“ на 1 и 14 март.

Декларацията е адресирана до Народното събрание, ресорните му комисии, занимаващи се с въпросите на религията, до Европейската комисия, Съвета на Европа, медиите и до правозащитни организации у нас и в чужбина. На 31 март документът ще бъде официално разпратен и внесен в Народното събрание.

„Двата законопроекта, които са почти идентични, налагат въвеждането на задължителна регистрация на вярващите от държавата, ограничават финансирането на благотворителната, просветна и богослужебна дейност, налагат контрол над ученията, учителите и сдружаването на вярващите хора“, се казва в документа. „Ограниченията, целени с тези законопроекти, няма да гарантират националната сигурност или мира в обществото, както подвеждащо твърдят вносителите. Напротив, ще застрашат конституционния ред, като ограничат безогледно правата на всички религиозни общности и вярващи: Българската православна църква, протестантските църкви, Католическата църква и други общности, както и ще доведат до деградиране на демократичната свобода на всички“, твърдят авторите на декларацията.

Подписалите декларацията изтъкват, че на практика, със своите инициативи за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, вносителите искат отнемане на редица основни човешки права, закрепени в Конституцията и в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС). Между тях са правата на свобода на мисълта и съвестта и на свободно изповядване на религия, на свободата на изразяване, на събиране и разпространение на информация, на събрания на закрито без разрешение от властите, на сдружаване.

Ако се приемат законопроектите, това ще наруши принципа на разделение на държавата и религиозните учреждения и ще въведе дискриминация по отношение на религиозните хора у нас, заявяват авторите на декларацията. „Твърденията на вносителя на законопроекта „Кадиев“ са, че „законопроектът представлява балансиран модел за увеличаване на прозрачността и доверието в институциите на вероизповеданията“. Вносителите от БСП твърдят също, че балансират националната сигурност и интереса на религиозните общности. Нищо не е по-далеч от истината“, твърдят още те. Според тях „това са радикални, тоталитарни проекти за унищожаване и на без друго крехката свобода на съвестта и религията в България и за налагане на пълен контрол над религиозната вяра и дейност на хората. И двата законопроекта противоречат на демократичните принципи на общественото устройство в страната, както и на вече посочените основни и висшестоящи закони, защитаващи свободата на религията в страната – Конституцията  и ЕКПЧОС. Народното събрание, християнските църкви, религиозните общности и демократично мислещите хора не бива да допускат тези законопроекти да бъдат реализирани.“

Тези законопроекти не трябва да се превръщат в закон, „те трябва не само да бъдат отхвърлени, но и осъдени като опит за реставрация на режима на войнстващ държавен атеизъм в Република България – опит, който би бил в нарушение на Конституцията и Европейската конвенция и би представлявал истинска заплаха за демократичното устройство на българското общество“, се казва още в декларацията.

Авторите издигат две искания: „1. Да не бъдат разглеждани и да бъдат отхвърлени посочените законопроекти за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията като несъвместими с ценностите на едно свободно демократично общество и като постановяващи нарушения на конституционни и основни човешки права; 2. Църквите и религиозните общности да не бъдат подлагани на дискриминационен режим и специални закони, а да бъдат третирани по общия ред като юридически лица с нестопанска цел.“

Подписалите декларацията към 19:00 ч. на 22 март са вече над 170 – най-вече религиозни дейци, но не само измежду вярващите от евангелските църкви у нас, а също местни църкви, както и отделни граждани. Сдружение „Маргиналия“ е между първите, подписали декларацията.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.