Съдебен прецедент: непридружени деца бежанци в България вече имат право да избират адвоката си

Две деца, търсещи убежище, ще могат да бъдат защитавани в съда от адвокат, когото сами са упълномощили. Това стана ясно от Определение на Върховния административен съд от 18 октомври. Става въпрос за малолетно дете на 12 и непълнолетно дете на 14 години, чиито имена не се споменават.

Казусът, който трябваше да разреши Върховният административен съд, е следният: от една страна, деца нямат правото сами да упълномощят свой адвокат, а това трябва да направи техният законен представител. От друга страна, на непридружените деца мигранти не се назначава законен представител, така че няма кой да упълномощи защитник, който да ги представлява пред съда.

Подобен случай беше представен от адвокат Валерия Иларева на вниманието на съдии от различни съдилища в България по време на семинар по проекта HEAR на Фондацията за достъп до права – ФАР. В изследваните от ФАР случаи съдът отнема на упълномощения от децата адвокат правото да ги представлява на основание, че те не могат да упълномощят защитника си законно. Назначен им е адвокат от Бюрото за правна помощ, който дори не отива да се срещне тях. В книгата „Правото на изслушване на задържаните имигранти“, издадена през септември 2016 г., Валерия Иларева повдига въпроса – кой е най-добрият интерес на детето и дали лишаването от адвоката, когото детето е избрало и с когото е изградило връзка на доверие, работи в най-добрия му интерес.

Определението на Върховния административен съд от 18 октомври се отнася до дело, по което адвокат е Георги Тошев от Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на БХК.

В случая съдът е изправен, поради законодателството и поведението на компетентните органи, пред избора да спази законовите изисквания (…), което ще доведе до лишаване на частните жалбоподатели от право на съдебна защита, или да приеме, с оглед на обективната невъзможност малолетния и непълнолетния жалбоподател сами да осигурят изискуемото от закона представителство (…) служебно да назначи на малолетния и непълнолетния жалбоподател за процесуален представител упълномощения от тях адвокат“, се казва в Определението на Върховния административен съд. Затова съдът счита, че в най-добрия интерес на детето е да им бъде назначен този адвокат, когото те сами са избрали.

Става дума за достъп до правосъдие от страна на деца. За правото на задържани деца да бъдат ефективно изслушани от съда. Децата са на първо място деца, независимо от тяхната националност или административно-правен статут. В този исторически акт на Върховния административен съд на Република България, съдът открито представя съществуващия системен проблем в България с липсата на законни представители на непридружените деца и следващото от това нередовно завеждане на съдебното дело“, коментира Валерия Иларева за „Маргиналия“.

Вместо да затвори очите си пред съществуващия проблем и да прекрати делото, съдът заема отговорна роля в процеса и намира решение, което отговаря на принципа за отдаване на приоритет на висшия интерес на детето. В най-добрия интерес на детето е за негов процесуален представител по делото да бъде назначен адвокатът, който е достигнал до задържаното дете и е изградил връзка на доверие с него. С актове като това определение на Съда се връща вярата, че в България все пак се намира справедливост“, добави още тя.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.