„Маргиналия“ организира дискусия с ученици: „Как да се противопоставяме на „словото на омразата“

Тази публикация е създадена в рамките на проекта "Смях срещу омразата", съфинансиран по програма "Европа" на Столична община. Цялата отговорност за съдържанието се носи от „Маргиналия” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че той отразява официалното становище на Столична община.
Тази публикация е създадена в рамките на проекта „Смях срещу омразата“, съфинансиран по програма „Европа“ на Столична община. Цялата отговорност за съдържанието се носи от „Маргиналия” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че той отразява официалното становище на Столична община.

На 16 юни 2016 г. Сдружение „Маргиналия“ ще проведе дискусия на тема „Как да се противопоставяме на „словото на омразата“. Сдружението, което поддържа интернет платформата „Маргиналия“, ще дискутира с ученици от горния курс на три столични училища – 23-то СОУ, 134-то СОУ и 51-во СОУ.

В тази дискусия, освен ученици от трите училища, преминали предварително през обучение на тема „Медиите и езикът на омразата, хейтърството сред учениците“, ще участват Тити Папазов, треньор по баскетбол и Митко Новков, литературен критик. Те са представители на кръга  „Застъпниците на толерантността“, който включва широко известни в изкуството, правото, спорта и академичната общност фигури, обявяващи се против „словото на омразата“.

Модератори на събитието са от екипа на „Маргиналия“: Емил Коен, социолог, журналист, Марта Методиева, преподавател, преводач. Дискусията ще се състои в зала „Америка за България“ на 134-то СОУ „Димчо Дебелянов“ от 13 до 15 часа.

Дискусията ще бъде публикувана на сайта „Маргиналия“.

Проектът „Смях срещу омразата. София като топос без реч на омразата“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община. Програма Европа, 2016 г. Сдружение "Маргиналия"
Проектът „Смях срещу омразата. София като топос без реч на омразата“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община.
Програма Европа, 2016 г.
Сдружение „Маргиналия“

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.