Съветът на духовните водачи: Непредприемането на действия срещу прокурор Попова вреди не само на мюсюлманите

Съветът на духовните водачи (СДВ), в който членуват главните мюфтии и председателите на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) на Мюсюлманско изповедание в Република България от годините на прехода, заседава по искане на ВМС. Оглавяваният по право от настоящия главен мюфтия Съвет е един от най-авторитетните органи на Изповеданието и се свиква при изключителни поводи. В заседанието, което се проведе на 28 юни т. г. в централния офис на Мюсюлманско изповедание в София, участваха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, председателят на ВМС Ведат С. Ахмед, бившите главни мюфтии Фикри Сали и Селим Мехмед, бившите председатели на ВМС Хюсеин Карамолла и Ридван Кадьов.
Поводът за свикването на СДВ бяха изключително важни проблеми, които стоят в дневния ред на Мюсюлманско изповедание, а именно ненамерилото достоен отговор от съответните институции ислямофобско изказване на прокурор Недялка Попова във връзка с т.нар дело срещу 13-те имами и предложенията за промени в Закона за вероизповеданията, внесени в Народното събрание. Разгледана бе и дейността на Мюсюлманско изповедание през изминалия свещен месец рамазан.
По основните въпроси от дневния ред на заседанието Съветът на духовните водачи заяви, че посреща с тревога думите на прокурор Недялка Попова, която е облечена в държавна власт, за да защитава интересите на българската държава, чиито пълноправни граждани са българските мюсюлмани. Направеното и подобни изказвания се посрещат с неодобрение и огорчение от цялата мюсюлманска общност в страната ни. Във връзка с това СДВ подкрепя позицията на Висшия мюсюлмански съвет и предприетите от Главно мюфтийство законови действия. Но същевременно изразява своята и на мюсюлманите в България тревога от това, че до момента надлежните държавни институции, които са сезирани, а би трябвало и да са се самосезирали, не са предприели действия срещу думите на прокурора, засягащи националната сигурност на България, което е във вреда не само на мюсюлманите, а и на цялото българско общество.
Относно промените в Закона за вероизповеданията Съветът на духовните водачи смята, че нормативното уреждане на дейността на вероизповеданията е много важен момент за обществения живот. В преходния период на страната ни Мюсюлманско изповедание натрупа горчив опит по този въпрос, на чиито последици ставаме свидетели и днес. Религиозните лидери на българските мюсюлмани от последните почти тридесет години смятат, че настоящият Закон за вероизповеданията поначало е дискриминационен по отношение на всички вероизповедания извън Българската православна църква. Същевременно през последните петнадесет години настъпиха много сериозни промени в социалния живот. Всичко това показва, че има необходимост и от сериозни промени в закона. Промените обаче трябва да целят решаване на проблемите в съгласие с международно установените норми, гарантиращи свободата на религията. Това изисква осигуряване на възможности за пълноценно функциониране на вероизповеданията и ненамеса на държавата във вътрешните им дела при спазване на установените законови норми.
След проведените разисквания по основните въпроси на дневния ред Съветът на духовните водачи заяви, че високо оценява дейността на Мюсюлманско изповедание, извършена през изминалия месец рамазан. Направената организация за изпълнение на религиозните задължения в джамиите и многото мероприятия като ифтари, рамазански програми, байрамски чествания и други подобни прояви допринасят за сплотяване на мюсюлманската общност, за издигане на духовното ѝ равнище и дават възможност на целия български народ да се запознае с вярванията и традициите на мюсюлманите, които са важна съставна част от българското общество.
Съветът на духовните водачи посреща с радост усилията на Главно мюфтийство и подчинените му структури за оползотворяване на лятната ваканция на децата с организиране на летни Коран-курсове в джамиите. Наблюдава се и тенденция за по-ефективното им организиране, което ще допринесе за изграждане на пълноценна мюсюлманска идентичност, а това ще съдейства за предпазване от крайности и създаване на атмосфера на религиозна търпимост.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.