Шокиращи данни за българските затвори, добрите новини са оскъдни

Споделете статията:

Какво става в българските затвори? Как живеят хората, лишени от свобода в арестите, затворнически общежития?Докога в централния софийски затвора при капацитет на килиите до 15  човека понякога ще се натъпкват като в склад над 20 души! Известно ли е на управата, както и на Министерството на правосъдието размера на насилието в тези пренаселени места, както и системните злоупотреби?И защо е все още критично положението в старите арести в Хасково, Велико Търново?Ще могат ли най-сетне затворниците да гласуват и кога в законодателната рамка ще бъде поправена тази несправедливост?

По тези проблеми най-голямата правозащитна организация БХК организира онлайн дискусия. Тя бе фокусирана върху заключенията  и  препоръките  на  Комитета  на министрите на Съвета на Европа по изпълнението на пилотното  решение за делото Нешков  и  други  срещу  България  на Европейския  съд  по  правата  на  човека. Препоръките на Комитета на министрите адресирани към държавните институции, бяха публикувани в 11 часа българско време. Председателят на БХК Красимир Кънев изрази увереност за тяхното изпълнение и подчерта неотложността на мерките,  които  следва  да  бъдат предприети  на  национално  ниво за постигане  на  пълното  изпълнение  на пилотното решение.

Сред основните участниците в дискусията бяха Красимир Кънев, Божура Симеонова(Министерство на правосъдието), Ю. Чемширов(ГДИН), адв. Александър Кашъмов(Висшия адвокатски съвет), експертите на БХК Славка Кукова, Диляна Ангелова, адв. Калин Ангелов, представители на неправителствени организации, журналисти. Темите, по които участниците изказаха експертни мнения и оценки, бяха за прилагането  на  новите  правни  механизми  за превенция и защита, за мерките срещу нечовешко и унизително отнасяне в местата за лишаване от свобода.

Най-силен доклад представи на участниците юристката Диляна Ангелова. Тя изнесе шокиращи данни от проведеното през 2020 година наблюдение на правозащитната ситуация в българските затвори и арести.  Ето някои от примерите:

Повърхностни профилактични прегледи, неизвършване на годишна профилактика; няма скрининг и изследвания за ХИВ и хепатит. Санитарните условия в ареста в Хасково с под стандартните изисквания. Там хората ползват общ санитарен възел, няма течаща вода. Масов е проблемът със средствата за лична хигиена, освен сапуна и прах за пране, затворниците имат нужда от достъп до консумативи, дамски санитарни средства.

Затворническата „болница“ към  софийския затвор не отговаря на нито един медицински стандарт

Необходимост от доплащане на лечението във външните медицински заведения и закупуване на лекарства и медицински изделия. Завишени цени на продуктите в лавките при недобро качество и количество на храната, липса на пресни зеленчуци

Няма възможност за предсрочно освобождаване по здравословни причини при тежко болни затворници/ прекъсването е по усмотрение на прокурора и отказът не подлежи на съдебно обжалване

Силно рестриктивни режими и продължителна изолация за някои категории лишени от свобода. Все още се практикува 24 часова изолация без достъп до смислени дейности

Училищното образование не е адаптирано за възрастни

Липса на компютри, дигитална изостаналост

В хода на дискусията бяха отбелязани положителните резултати в усилията на държавата да осъществи реформите в местата за лишаване  от  свобода  и  прилагането  на  новите  правни  механизми  за превенция и защита срещу нечовешко и унизително отнасяне. Сред тях са справянето с пренаселеността в немалко затвори съответно с правозащrтните стандарти. Констатирано е намаляването на броя на затворниците, както и закриване на проблемите арести в Добрич, Карлово, Шумен, Сливен, Стара Загора, закриване на общежитията.

Върху неадекватността на правилника забраняващ внасянето на лаптоп в местата за лишаване от свобода говори адвокат Ангелов, както и общото изоставане на дигиталното образование на затворниците. Адв. Ангелов е известният застъпник за правата на Джок Полфрийман в неговия проблематичен от правозащитна гледна точка процес. Той постави въпроса за ваксинацията на хората лишени от свобода. По този проблем Юлий Чемширов(ГДИН) увери присъстващите, че още в началото на година е проведена кампания за ваксиниране от РЗИ, както и анкета за желаещите. Засега само единични случаи са изявили желание доброволно да се ваксинират.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.