Ще увеличи ли социалната уязвимост на децата Парламентът като приеме дискриминационните поправки за месечните помощи?

Споделете статията:

Парламентът ще обсъди на първо четене три законопроекта за промени в Закона за социалното подпомагане, които предвиждат повишаване на изискванията при получаване на помощи за деца. Както Маргиналия писа, прекратяването на месечните помощи за деца, които не посещават училище и на тези, които са станали родители, противоречи на Европейската социална харта на Съвета на Европа.Спирането за срок от една година и евентуалното прекратяване на семейните помощи за деца, поради отсъствие на дете от училище, увеличава икономическата и социалната уязвимост на засегнатите деца, смятат и от правозащитните организации.

От ГЕРБ предлагат помощта за гледане на дете да се получава до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и еднократното подпомагане за записаните в първи клас деца да бъде обвързано с редовното посещаване на училище. Освен това еднократната помощ ще се отпуска на две равни части – в началото на всеки срок, за да се гарантира тази посещаемост. След определен максимален брой допустими отсъствия без уважителни причини подпомагането и от двата вида ще бъде спирано.

От БСП предлагат социалните помощи за възрастните да са обвързани с посещаването на училище или подготвителна група в детската градина на децата им.

Предложението на „Обединени патриоти“ е получаването на социалните помощи да бъде обвързано с полагане на обществено полезен труд и участие в програми за ограмотяване и повишаване на квалификацията. Трайно безработните лица ще подлежат и на годишна оценка от служител на Агенцията за социално подпомагане. Ако лицето получи две последователни отрицателни оценки, месечните помощи ще се намалят наполовина.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:
Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.