Ще увеличи ли социалната уязвимост на децата Парламентът като приеме дискриминационните поправки за месечните помощи?

Парламентът ще обсъди на първо четене три законопроекта за промени в Закона за социалното подпомагане, които предвиждат повишаване на изискванията при получаване на помощи за деца. Както Маргиналия писа, прекратяването на месечните помощи за деца, които не посещават училище и на тези, които са станали родители, противоречи на Европейската социална харта на Съвета на Европа.Спирането за срок от една година и евентуалното прекратяване на семейните помощи за деца, поради отсъствие на дете от училище, увеличава икономическата и социалната уязвимост на засегнатите деца, смятат и от правозащитните организации.

От ГЕРБ предлагат помощта за гледане на дете да се получава до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и еднократното подпомагане за записаните в първи клас деца да бъде обвързано с редовното посещаване на училище. Освен това еднократната помощ ще се отпуска на две равни части – в началото на всеки срок, за да се гарантира тази посещаемост. След определен максимален брой допустими отсъствия без уважителни причини подпомагането и от двата вида ще бъде спирано.

От БСП предлагат социалните помощи за възрастните да са обвързани с посещаването на училище или подготвителна група в детската градина на децата им.

Предложението на „Обединени патриоти“ е получаването на социалните помощи да бъде обвързано с полагане на обществено полезен труд и участие в програми за ограмотяване и повишаване на квалификацията. Трайно безработните лица ще подлежат и на годишна оценка от служител на Агенцията за социално подпомагане. Ако лицето получи две последователни отрицателни оценки, месечните помощи ще се намалят наполовина.

 

Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.