Среща на Бойко Борисов с основни ромски организации се състоя на 17 юли

На 17 юли (понеделник)  в Министерския съвет се проведе среща между представители на основни НПО, работещи за интеграцията на ромското малцинство и премиера Бойко Борисов, за която Маргиналия писа – https://www.marginalia.bg/novini/sreshta-na-bojko-borisov-s-osnovni-romski-organizatsii-se-sastoya-na-17-yuli/. Четирите организации, участвали в срещата, издадоха за нея съвместно съобщение:

„Представители на четири от основните организации и коалиции, работещи за интеграция на ромите („Амалипе“, „Интелект“, Национална мрежа на здравните медиатори и  НПО Рома – Лом) се срещнаха с Министър-председателя Бойко Борисов  и Заместник министър-председателя Томислав Дончев на 17 юли в Министерски съвет. Повод за срещата бе Отвореното писмо срещу настоящата не-ефективна политико-консултативна рамка за изпълнение на интеграционните политики, в подкрепа  на което гражданските организации събраха над 15 000 подписа. На разговорите бе обсъдена настоящата ситуация след поредните случаи на етническо напрежение, идеи за формирането на толерантна и безконфликтна обществена среда и насоки за дългосрочно разрешаване на образователните, здравните, трудовите и жилищните проблеми в ромските квартали.

Участниците постигнаха съгласие за конкретни непосредствени и средносрочни мерки:

-създаване на под-комитет към Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство, който да съгласува операциите, допринасящи за интеграция на ромите съ-финансирани от европейските фондове и държавния бюджет;

– включване в дневния ред на българското председателство на Съвета на ЕС на теми и събития, свързани с ромте;

– провеждане на политически форум за междуетническите отношения и толерантността.

Участниците също така се обединиха около виждането, че междуетническият мир няма алтернатива, а интеграцията на ромите е  инвестиция за  развитието на всички български граждани и цялото общество.“

„Маргиналия“ се обърна към двама от участниците – Деян Колев, ръководител на ЦМЕДТ „Амалипе“ и Даниела Михайлова, председател на НПО „Сдружение за равни възможности“, представляваща на срещата Коалицията от ромски НПО „Интелект“, да споделят  впечатленията си от тази среща.

Деян Колев: „На срещата бяха постигнати договорености за важни неща, които  могат да променят институционалната рамка за изпълнение на интеграционните политики и въобще цялостният процес на изпълнение на Стратегията за интеграция на ромите. Всичко това е, разбира се, ако тези договорености бъдат изцяло приложени. Важно е, че беше постигнато съгласие да се създаде подкомитет за ромска интеграция към Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство (това е органът, който наблюдава как се усвояват средствата по оперативните програми, той е много важен), който да съгласува и европейските, и националните операции, подпомагащи интеграцията на ромите. Важно е, бе договорено провеждането на публичен политически форум за проблемите на интеграцията на ромите с участието на премиера и на вицепремиери. За нас беше добър знак, че проведохме един продължителен, искрен разговор с премиера и с вицепремиера Дончев за интеграцията, за проблемите в тази област на нашия живот. Важно е това, че и ние, и премиера се съгласихме, че е съвършено недопустимо криминални случаи да се етнизират  и че както гражданското общество, така и институциите трябва заедно да работят, за да не се допуска ескалация на етническото напрежение. Срещата премина при общото разбиране – и на премиера, и на гражданските организации – че ромите не са проблем, а ресурс за България.“

Даниела Михайлова: „Смятам, че срещата беше полезна, ще си позволя да кажа – и за двете страни. Желанието за работен диалог от страна на Правителството е позитивен знак, още повече, че в случая се надявам да не става въпрос само за инцидентна среща, а за поредица от стъпки, които да доведат до положително развитие по въпроси, които са хем важни, хем болезнени. Заявяването на политическа воля за това е важно, най-вече за евентуална промяна на обществения дискурс по темата за малцинствата. Важно е обаче също така, заявената воля да бъде реализирана в конкретни действия. Ние сме на линия, ще се включим активно в осъществяването на всяка от договорените стъпки. Разчитам, че Правителството също ще отговори с кореспондиращи действия.“

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.