ЕП иска страните да обмислят край на извънредното положение, застрашавало демокрацията

ЕП предупреждава за опасността от злоупотреба с власт и призовава Еврокомисията да увеличи усилията си, като предприеме правни действия, когато това е необходимо.Този призив се съдържа в резолюция на Европарламента за въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

Извънредните мерки представляват риск от злоупотреба с власт и трябва да бъдат необходими, пропорционални и временни, когато засягат демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Националните правителства не бива да злоупотребяват с извънредните правомощия, за да приемат законодателство, което не е свързано с извънредната здравна ситуация, породена от COVID-19.

Евродепутатите отправят следните призиви към страните членки на ЕС:

• Да обмислят прекратяване на извънредното положение или поне ясно да определят делегирането на правомощия на техните ръководители;

• Да гарантират подходящ парламентарен и съдебен контрол, като парламентът има право да прекрати извънредното положение;

• Да се въздържат от необосновано ограничаване на свободата на събранията или забраняване на демонстрации;

• Да се въздържат от приемане на мерки, които биха оказали сериозно въздействие върху основните права, като например сексуалните и репродуктивни права на жените. Сред тях е фактическата забрана на правото на аборт в някои страни в момент, в който опасенията свързани с общественото здраве, не позволяват надлежен демократичен дебат и безопасен протест;

• Да отстояват правото на свободни и честни избори, най-вече във връзка с промените в изборното законодателство;

• Да гарантират равни права за лицата, които се кандидатират на избори и водят кампании, както и да обмислят алтернативни форми на гласуване;

• Да проявяват максимална съдържаност при ограничаването на свободата на движение, особено във връзка с правото на семеен живот;

• Да гарантират правото на образование, като осигурят достъп до обучение;

• Да гарантират достъп до процедури за предоставяне на убежище въпреки пандемията и незабавно да евакуират лагерите на гръцките острови, да преместят лицата, търсещи убежище, в други държави членки;

• Да намерят решения за защита на правата на обвиняемите чрез технологии или съдебно сътрудничество и да защитават правата на затворниците.

Парламентът призовава ЕК да извърши оценка на мерките от първата вълна в допълнение към първоначалните коментари в първия си годишен доклад за върховенството на закона. Евродепутатите настояват Комисията да обмисли правни действия за защита на основните ценности на ЕС, когато това е необходимо.

Някои от причините за приемането на резолюцията са свързани с България.

Една от тях е приетата на 8 октомври от Европарламента резолюция относно принципите на правовата държава и основните права у нас. В нея депутатите призовават българските органи да прекратят словото на омраза и расовата дискриминация срещу хора от ромското малцинство в отговор на COVID-19 и да спрат полицейските операции, насочени срещу ромски квартали по време на пандемията. В документа отпреди месец също така се съдържа констатацията, че продължаващото отрицателно отношение към Истанбулската конвенция в страната ни допълнително допринася за стигматизирането на уязвимите групи, изложени на риск от основано на пола насилие, чието положение е особено утежнено от коронавируса.

Другата причина е съвместното изявление от 13 май 2020 г. относно България на специалните докладчици на ООН относно съвременни форми на расизъм и въпросите на малцинства.

източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.