Изследване на Отворено общество сочи драматичен спад на членството в политически партии и професионалните съюзи,Томислав Дончев пожела на НПО да не оставят държавата на мира

“Гражданското общество е невъзможно без своята “арматура” – неправителствените организации. Неправителственият сектор натрупа експертиза, с която “захрани институциите, “одаскали” ги”, лансира по-добри управленски “кройки”. НПО са незаменим доставчик на услуги на държавните структури и с това повиши техния капацитет” каза вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на публичното представяне на Фонд Активни граждани в България в рамките на Финансовия механизъм в Европейското икономическо пространство 2014-2018 г. Събитието се организира от Институт Отворено общество-България в партньорство с Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Фондация “Тръст за социална алтернатива” в качеството им на Оператор на Фонда.

Томислав Дончев изрази убеденост, че гражданските организации трябва да се издържат от самото общество. “Да, има отделени 1 млн.лв. от държавния бюджет за неправителствения сектор, но самият факт че държавата разпределя пари, звучи вече като зависимост.” Дончев взе отношение и към проблема за “дигиталния гражданин”.”Активността “offline” е чудесно нещо, стига да има ясно цепеполагане, за да не се стига до дефрагментация. Ползването на социалните мрежи за критики на институциите, поставянето им под силен  граждански натиск, оптимизира тяхната работа. Не оставяйте държавата на мира, не я оставяйте без контрол”, завърши вицепремиерът.

Във форума освен Томислав Дончев, зам.председател на Република България, взеха участие още и г-н Сюр Ларсен, Директор на секцията за Централна Европа от EEA Grants, Министерството на външните работи на Кралство Норвегия, г-н Роберт-Ян Ул от Агенцията на Европейския съюз за основните права /FRA/ и др. Събитието бе открито от Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество/ИОО/. Изказвания имаха и Сара Перин, Изпълнителен директор на Тръст за социални практики, както и Чила Чимбалос, старши съветник, Норвежки хелзинкски комитет.

Данни от проучване общественото мнение”Състоянието на гражданските организации” бяха коментирани от Боян Захариев, Директор на програма “Публични политики”, ИОО.

Изключително интересното проучване на общественото мнение “Обществени нагласи към демокрацията, човешките права и върховенството на закона в България 2018″  бе представено от Иванка Иванова, Директор на Правната програма на ИИО. Тя каза: “Изследването регистрира драматичен спад на членството в политически партии и професионалните съюзи. Ниска остава представеността на гражданите и в друг тип обществени организации. Три фактора мотивират голямата степен на изключване от обществения живот”. Ив.Иванова изтъкна някои от тях – “Едните причини са свързани с икономиката и демографията – бедни хора, безработни хора участват много по-малко, защото имат да решават други проблеми. Когато не можете да покриете всекидневните си нужди, няма как да очакваме да участвате в управлението на държавата или пък в благотворителни организации. По-възрастните хора също много по-слабо участват в сравнение с хората в активна възраст, защото у нас е такъв моделът на хората над 60 години – понеже работата е основната форма на социализация, те остават в голяма степен изолирани от обществения живот. Отделни региони на страната, какъвто е Северозападът също имат много по-слаба степен на участие на гражданите в обществени организации, политически партии или синдикати, отколкото други части на страната.”

Цялото изследване може да се види на тази връзка –https://osis.bg/?p=2291

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика
Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.