Трафикирана в Австрия българка получава финансова компенсация в дело срещу трафикантите

Жертва на трафик спечели дело срещу трафикантите си, които трябва да ѝ заплатят финансово обезщетение. Това съобщи Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, на кръгла маса в Центъра за изследване на демокрацията в сряда. Жертвата е жена и е трафикирана с цел сексуална експлоатация, уточни Димитрова в отговор на въпрос на Marginalia. Кръглата маса беше в рамките на проекта „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата“, по който работят експерти от Правната и Социологическата програма на ЦИД.

Камелия Димитрова анонсира и създаването на защитено жилище за последваща интеграция на жертви на трафик в Бургас, договор за което подписа Меглена Кунева вчера. В него ще бъдат настанявани пълнолетни жени, каза пред Marginalia тя. Това ще бъде първото подобно жилище в България и ще се разполага на територията на два общински имота – досега за жертвите на трафик у нас съществуват само кризисни центрове, но не и места, където да се работи за тяхната реинтеграция.

На кръглата маса беше представен доклад „Подкрепа на уязвимите групи пред държавата. Ролята на гражданските организации.“ В него се изследва ролята на неправителствения сектор във взаимодействието на представители на уязвими групи с държавата. Избрани са четири конкретни уязвими групи – хора, лишени от свобода, жертви на трафик, жертви на домашно насилие и мигранти (търсещи убежище и други групи чужденци).

Всяка от тези групи се разглежда от няколко страни. Първоначално се прави общ преглед, в който се представят основни характеристики и данни за групата. След това се разглеждат институциите и организациите, ангажирани с работа с въпросната група. После се описват проблемите, които представителите на групата срещат в досега си с институциите. Накрая се прави преглед на механизмите на взаимодействие между гражданския сектор и държавата.

Освен резултати от изследването за всяка от четирите уязвими групи, на кръглата маса беше представен и проект за концепция за по-ефективно участие на неправителствените организации в системата за подпомагане на избрани уязвими групи. Представителите на четирите групи срещат различни проблеми във взаимоотношенията си с държавата, свързани например с това, че не знаят български език или не са грамотни, страдат от тежки психически травми, които е трудно да бъдат разпознати или нямат гарантирана безплатна правна помощ.

Според експертите на Центъра за изследване на демокрацията най-активно е участието на неправителствените организации в подпомагането на жертвите на трафик и, отчасти, по отношение на жертвите на домашно насилие. Що се отнася до уязвимите групи чужденци, там взаимодействието между гражданския сектор и държавата е по-проблемно. Неправителствени организации интензивно подпомагат търсещите закрила например, но тяхното мнение няма голяма роля в законодателните инициативи и изработването на политики. Най-трудна е ситуацията с лишените от свобода, тъй като достъпът на неправителствени организации до тях не е законово уреден.

Екипът на проекта предлага за всяка от уязвимите групи да има ясни координационни механизми, които да описват взаимоотношенията между неправителствените организации и държавата по отношение на тях. Според експертите е от особена важност да се събират статистически данни по единни критерии, защото понастоящем ключови държавни органи не предоставят сравнима информация за една и съща група. Според тях е важно и да се разшири ролята на гражданските организации в изготвянето на законодателство и формирането на политики.

Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.