Фондацията за достъп до права: подготвя се обезпокоително “узаконяване” на “разпределителния център” в Елхово

Предложението да се “узакони” центърът за чужденци в Елхово противоречи на правото на Европейския съюз, на международното право и на съществуващото българско законодателство. Това се казва в становище на Фондацията за достъп до права – ФАР, разпространено снощи.

Становището, изпратено до МВР от адвокат Валерия Иларева, председател на Управителния съвет на ФАР, е във връзка с проект за промяна на Закона за чужденците. В него се предлага да се узакони практиката на неформално задържане на чужденци в Елхово с цел “разпределянето” им. Предвижда се въвеждане на “обезпечителна мярка” с наименование “краткосрочно настаняване на чужденци в обособено звено на Специален дом за временно настаняване на чужденци” за срок до 30 календарни дни.

В мотивите за изменение на Закона за чужденците се казва, че “краткосрочното настаняване”  ще бъде с цел „провеждане на действия по първоначална идентификация и установяване на самоличност и за преценка на последващите административни мерки, които следва да се наложат или предприемат“. Според ФАР обаче не само европейската директива 2008/115/ЕО, на която се основава законопроектът, а и европейското право изобщо, не предвижда да се задържат чужденци единствено, за да се идентифицира самоличността им. Така нареченото “имиграционно задържане” се прави, за да бъдат върнати задържаните чужденци в страните си, а хората, които търсят убежище, не са незаконно пребиваващи.

Българският закон, който се отнася до хората, търсещи убежище, е Законът за убежището и бежанците (ЗУБ), а не Законът за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обръщат внимание от ФАР. В ЗУБ вече има разпоредба, която предвижда задържане на търсещи международна закрила лица за установяване или проверка на самоличност или националност в центрове от затворен тип Те обаче са териториални поделения на Държавната агенция за бежанците, а не са обособени звена към Специалния дом за временно настаняване на чужденци, който е към дирекция „Миграция“ на МВР, и МВР не се разпорежда с тях.

Според ФАР предложеното изменение не предвижда никаква възможност да бъде спазено правото на изслушване на хората, които биват задържани за срок от 30 дена. А според правото на ЕС човек трябва да има право да бъде изслушан във всеки случай, когато може да се приеме акт, който е в негова вреда.

Продължаването на задържането в Специален дом за временно настаняване на чужденци на лица, които са подали молба за международна закрила, е само по себе си незаконосъобразно, се подчертава в становището на Фондацията за достъп до права. Предвиденото в проекта за промяна на Закона за чужденците „мълчаливо“ продължаване е абсолютно недопустимо, твърдят от ФАР, като се позовават на решението на Съда на Европейския съюз по делото “Кадзоев”. В това решение се казва: “задържането с цел извеждане от страната и задържането на хората, търсещи убежище, се обуславят от различни правни режими”.

Делото “Кадзоев”, по което адвокати бяха Валерия Иларева и Диана Даскалова, беше по повод на продължителното задържане в Бусманци на чеченеца Саид Кадзоев. С решението си по това дело Съдът на ЕС въведе прецедент – постанови максимален срок на имиграционното задържане.

Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.