Центърът за безопасен интернет: необходимо е обучение по дигитална грамотност за най-малките

Споделете статията:

Дигиталната и медийната грамотност трябва да влязат в задължителните учебни програми на най-малките ученици. Тази препоръка отправят от Центъра за безопасен интернет към Фондация за приложни изследвания и комуникации и Факултета по начална и предучилищна педагогика по повод на резултати от съвместно изследване. Информацията за изследването, озаглавено „Децата до 8 години и дигиталните технологии“, беше разпространена в съобщение до медиите, а днес ще бъде представена на пресконференция в БТА от 11 часа.

Методиката на проучването е разработена от Joint Research Center към Европейската комисия и в момента се прилага в 19 държави. Проведени са интервюта със семейства с поне едно дете на възраст до 8 години с различен социално-икономически статус, образователен профил и етническа принадлежност.

Интервюираните деца споделят, че любимите им играчки са таблет и смартфон. Резултатите сочат, че те започват да използват тези устройства на 3-4 годишна възраст и бързо стават самостоятелни. Повечето изследвани деца имат профили във Фейсбук, направени от родителите им.

„Децата умеят да използват устройствата си самостоятелно, дори по-добре, отколкото родителите им предполагат. Но уменията им остават на ниво гледане на реклами в Youtube или еднотипни игри онлайн, тъй като им липсват насоки за по-творческа употреба“, твърди Луиза Шахбазян от Центъра за безопасен интернет. Антоанета Куманова от Асоциация „Родители“ подчертава: „Децата започват да използват интернет много преди да тръгнат на училище или на детска градина. Затова е важно родителят да започне да развива уменията на детето си, като играе или търси информация заедно с него. По този начин му дава и добър пример за подражание. Тъй като много родители, особено тези на най-уязвимите деца, също не притежават дигитални умения, образователните институции имат отговорност да изравнят възможностите на децата.“

Когато децата са подкрепени от възрастни, технологиите могат да носят значителни ползи за тяхното развитие, казват от екипа на изследването. Това е особено вярно за ромски семейства, където достъпът до образователни материали, извънучилищни курсове и занимания е ограничен, допълват те.

Преподавателят по мултимедийна комуникация в СУ д-р Данаил Данов е ръководител на проект, свързан с развитието на медийната грамотност. Той изследва навиците и нагласите за използване на медийните средства и среда на над 100 деца на възраст 5-7 години. Изводът му е, че децата масово притежават достъп до дигитални технологии, но това не е свързано с развитие на уменията им за критичен анализ и оценка на медийното съдържание. Този факт, според него, води до негативни последствия при формирането на цялостната им медийна грамотност.

От друга страна, сред родители и учители съществува тенденция за ограничаване и забраняване на свободния достъп до интернет на децата, докато те навършат 10-11 години, когато вече ще са „готови да различават виртуалното от реалното“. Това показват резултатите от допитване, проведено от студентите „Педагогика на масовата и художествена комуникация“ към Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ, водени от асистент Деси Стоева. Според екипа на изследването подобни забрани са без ясно обоснован мотив.

Според д-р Данов „това предполага опасност от ефекта на „забранения плод“, тъй като (по признанието на родители и учители) нито едните, нито другите разполагат с някакви ефективни мерки за контрол върху медийното поведение на децата. Самото предложение, „на децата да бъде позволен по-свободен достъп до интернет чак след като завършат началната училищна степен“, направено от немалка част от анкетираните – предимно учители в предучилищна и начална училищна възраст – подсказва някаква форма на нежелание и/или неспособност самите те да се заемат с проблема.“ 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.