ЦИД: Хомофобията пречи да забележим момчетата, жертви на сексуална експлоатация

Хомофобията в обществото и институциите е пречка за идентифицирането на момчетата, жертва на трафик с цел сексуална експлоатация. Незабелязването на тези деца е предпоставка те да нямат достъп до съществуващите механизми за подкрепа. Това е един от изводите на доклад за противодействие на трафика на деца и подпомагане на жертвите му, разработен от експерти от Центъра за изследване на демокрацията. “Доброволни жертви” и “сами са си виновни” – това казват по адрес на момчетата, жертва на сексуална експлоатация, не само представители на държавни институции, но и членове на неправителствени организации.

През септември Marginalia публикува репортажа “За трафика и хората” на Камелия Димитрова, старши експерт в ЦИД. Наблюденията, които тя описва в репортажа, са получени по време на изследването, доклада върху което се представя днес от 9:30 часа в хотел “Шератон”. В него се разглеждат три сравнително нови форми на трафик на деца – с цел джебчийство, просия и сексуална експлоатация на момчета. Те са изследвани сред уязвими ромски общности, а в проучването са участвали и членове на самите общности – ромски активисти, представители на организации и доброволци.

Транссексуални лица, които предлагат сексуални услуги на мъже в България и чужбина, стават жертви на експлоатация и насилие, се казва още в доклада. Според експертите от Центъра за изследване на демокрацията обаче официална информация за момчетата, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, липсва. Съдебните решения за периода 2011 – 2013 г. сочат, че сред непълнолетните, жертви на трафик за развратни действия, делът на момчетата варира между една пета и една трета, като годишно постъпват между 10 и 14 такива дела. Въпреки това, институциите не ги идентифицират като жертви и те не получават никаква подкрепа.

В резултат на проучването се очертават профилите на децата, жертви на трите форми на трафик. Трафикираните с цел просия деца например са и момчета, и момичета, до 16-годишна възраст. Трафикантите ги изпращат в Гърция, Австрия, Германия, Франция, Италия, Швеция, Обединеното кралство, а и също в различни български градове.

Жертвите на трафик с цел джебчийство са предимно момичета, от 13 до 16-годишни, въвлечени най-често чрез ранни бракове. Те са емоционално свързани с експлоататорите, които обикновено са родителите им, и не се възприемат като жертви. Техните дестинации са Швеция, Италия, Испания и Обединеното кралство.

Момчетата и транссексуалните момичета, жертва на трафик с цел сексуална експлоатация, често пъти са отраснали в домове за деца, лишени от родителска грижа, или в проблемни семейства, били са малтретирани физически и сексуално. Те са принудени да проституират в Германия, Белгия, Франция и други европейски страни.

В изследването се подкрепя тезата, че няма културно вкоренени практики, които са предпоставка за уязвимостта на ромите към трафик. По-скоро са налице социално-икономически фактори като бедност, масова безработица и ниско образование, които произтичат от исторически обусловеното социално изключване на ромите, твърдят експертите от Центъра за изследване на демокрацията.

Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.