Учени и интелектуалци от Европа: ЕС не трябва да бяга от отговорността си за бежанците

„Европейски призив за защита на бежанците“, беше разпространен на различни места в интернет вчера. Той е подписан от няколко десетки души от цяла Европа – изследователи и практически работници в областта на защитата на правата на бежанците и мигрантите. Българското име в списъка е на специалистката по миграция Анна Кръстева, професор в Нов български университет, почетен професор в университета Лил 3 и ръководител на Центъра за бежански, миграционни и етнически изследвания към НБУ (CERMES).

„Защитата на бежанците и мигрантите е един от най-сериозните въпроси, стоящи сега пред ЕС“, подчертават авторите на призива. Те припомнят, че през миналата година повече от милион души са потърсили в страните от ЕС защита от ужасите на войната и насилието и са се отправили най-вече към Германия, Австрия и Швеция, и  и че се очаква през 2016 г. процесът да продължи. Според тях ЕС не е в състояние да разреши международните конфликти и проблеми, поради които хората търсят убежище.

Международното хуманитарно право и законодателството на ЕС задължават държавите членки на съюза да дават убежище на бягащи от войни и преследвания хора, казват авторите на призива, но според тях ЕС няма да може да изпълни това свое задължение, а много от търсещите закрила я намират в страни като Ливан, Йордания и Турция.

Като подчертават, че ядрото на съвременното бежанско и миграционно право е разработена въз основа на печалния опит от Втората световна война, когато десетки милиони хора са търсили защита и убежище, те твърдят, че „на историческият и социален проект за Европейски съюз ще бъде нанесена много сериозна щета, ако не бъде възстановено напълно действието на основополагащите норми за защита на бежанците“. Според тях същностните причини за бягството на огромни маси хора не са външни за Европа, защото нашият континент е неразривна част от изворите на тези конфликти и не може да избяга от отговорността, затова трябва да е част от решенията на проблемите, пораждащи бежанската вълна.

Учените и практиците в сферата на подпомагането на бежанци и мигранти, подписали обръщението, призовават политиците и гражданското общество да приемат сериозно отговорността си за защита на бежанците. Това, според тях, включва държавите да се отнасят с пълна сериозност към задълженията си, поети с присъединяването към международното хуманитарно право и да ги изпълняват.

Изграждането на стени и заграждения по границата не е решение на проблема с бежанската вълна, смятат авторите на призива. То трябва да бъде заменено от система от легални маршрути за хората, търсещи спасение от войни и преследвания, твърдят те.

Политиците и медиите следва да престанат да обвиняват страните, които поемат най-голяма част от бремето на бежанската вълна, с което се опитват да бягат от собствената си отговорност, се казва още в призива. А разпределението на ресурсите и задълженията между членките на ЕС следва, според подписалите го, веднага да бъде установено по различни начини. Такъв начин, според тях, е чрез колективно финансиране на бежански центрове и съвместни усилия за поддържане на контрола по границите. Незабавно трябва да бъдат силно увеличени усилията за подобряване на условията, при които живеят бежанците, за да има гаранция за запазване на живота им и затова, че пребивават при хуманни условия, призовават те.

Необходимо e час по-скоро да бъдат предприети силни и устойчиви европейски инициативи, насочени към отстраняване на причините, които водят до създаване на бежанци, казват авторите на призива в заключение.

Призивът може да бъде прочетен в оригинал тук в Marginalia.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.