Учениците ще изучават ислямска етика по одобрен от МОН учебник

Министерството на образованието и науката одобри всички нови учебници по учебния предмет Религия – ислям, предложени от Главното Мюфтийство, съобщават на страницата си от вероизповеданието.

С последното решение от 1 септември 2021 г. вече е обезпечено преподаването във всички етапи на началното, основното и средното образование. Предметът религия – ислям въвежда учениците в основите на ислямското вероучение, традиции и изкуство, като се основава на моралните ислямски ценности, хуманизма и духовните традиции на страната ни. Този учебен предмет е избираем и всеки ученик може да започне да го изучава от който клас пожелае.

Проблемът за образованието в толерантността и личностна и религиозна идентичност на младото поколение предизвиква загриженост сред обществеността по целия свят и в нашата страна в частност. Децата от YI до ХII клас ще изучават моралните ценности на матуридитско-ханефитската традиция, както и любов и уважение към Родината през призмата на ислямската култура и традиции.

Проектът по разработването и одобрението на учебниците, осъществен под прякото наблюдение на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи, премина в два етапа. Първият приключи на 6 юли 2021 г. с окончателното одобрение на учебниците от първи до пети клас. При втория, на 1 септември 2021г., Министерството на образованието и науката даде потвърждение и за останалата част от учебниците, по които ще се преподава Религия – Ислям – от шести до дванадесети клас.

„Още от новата учебна година (2021/2022 г.) учителите по Религия-Ислям в държавните и общинските училища ще могат да използват окончателно одобрените нови учебници от I до XII клас“, подчерта началникът на отдел „Образование“ в Главното Мюфтийство Амир Фелети и благодари на всички участници в комисията, натоварена със задачата по подготовката и адаптацията им.

Ръководител на проекта беше зам.-главният мюфтия Ахмед Хасанов, а отговорен редактор – Мурад Бошнак. В Комисията по подготовката на учебниците по Религия-Ислям участваха Амир Фелети, Назмие Кулова, д-р Осман Ибрахимов, д-р Селиме Хасанова, Мухаммед Камбер, Бейхан Мехмед, Алпер Ахмед и Гюлгюн Гайгаджова.

С въвеждане на предмета учениците ще изучават стълбовете на исляма и ислямската етика, задълженията на мюсюлманите, ислямското изкуство и мюсюлманския календар.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.