Учителка от село Брестница измисли как да подкрепя изоставащи ученици

На 14 октомври,  в сградата на ОУ “Христо Ботев” с. Брестница стартира „Грамотко“.  Идеята е да бъдат подкрепени  учениците от селото, които имат значителни пропуски в своята базисна грамотност, с целенасочени извънкласни занимания през учебната година и иновативен подход. “Грамотко”е иницииран от Биляна Асеновска, учителка в ОУ “Христо Ботев” в Брестница и възпитаник на програма “Заедно в час” . Екипът се стреми да адресира един от ключовите проблеми на образованието в местната общност, причина за ранното отпадане от училище на много деца. „Грамотко“ иска да повиши мотивацията за продължаване на образованието сред най-уязвимите ученици, а в дългосрочен план да осигури възможности за по-пълноценно развитие и по-висок жизнен стандарт. Учениците в начален и прогимназиален етап  ще бъдат подкрепяни в развиването на базисна грамотност – четене, писане и смятане, със занимания всяка събота по специално подготвена програма.

По време на откриващото събитие за проекта в събота, 14 октомври, учениците ще могат през образователни игри да определят своите цели за развитие в проекта и да изготвят правила за работа през годината с помощта на лични ментори. В тази отговорна роля ще влязат широк кръг от съмишленици на инициативата, сред които са кметът на с. Брестница Пенчо Лалев, Диана Василева, гл.експерт „Социална политика” и общинският съветник Наталия Борисова от община Ябланица, както и учителският колектив на училището в Брестница. Като ментори в “Грамотко” ще се включат още петима преподаватели от елитната езикова гимназия “Екзарх Йосиф I” в гр. Ловеч, техни колеги педагози от Червен Бряг и участници в програма “Заедно в час” от региона на Ловеч.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.