УНИЦЕФ започна капания за сирийските деца бежанци

Световните хуманитарни организации подеха инициативата „Без загубено поколение” за децата бежанци. Нейните цели са да осигури финансиране в помощ на сирийските деца бежанци за достъп до образование, защитена среда на съществуване и други възможности, така че един ден децата да могат да участват във възстановяването на държавата си. Благодарение на кампанията, 2.1 милиона деца в самата Сирия и 668 000 в съседните държави получават помощ за продължаване на образованието си.

През юни УНИЦЕФ публикува годишния си доклад за 2013-та. В главата „Хуманитарни предизвикателства” се казва, че след три години непрекъсващ конфликт в Сирийската арабска република, милиони бежанци, включително 1.2 милиона деца, са избягали в Египет, Ирак, Йордания, Ливан и Турция. В отговор на тази хуманитарна криза, УНИЦЕФ, както и множество други хуманитарни организации като Световната здравна програма, Световната здравна организация и други, отправят призив за прекратяване на конфликта.

По данни на ООН миналата година 7144-ма души са поискали убежище в България. Към април тази година в страната има 5500 бежанци, от които над 3000 са от Сирия. Около 1/3 от тях са деца.

Българската агенция за бежанците оповести на 3 юли Национална стратегия за бежанците. Експерти от неправителствения сектор обаче смятат, че тя има множество недостатъци, поради които адекватното включване на България в инициативата „Без загубено поколение” е невъзможно.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.