7355 са граждански мъртви хора, над 3000 души са в институции

Към 2019 година в България има 7 355 души, които са поставени под пълно запрещение, пълнолетни хора, които нямат никакви права, а с ограничени права са 1 035. От тези над 7 000 души, които са под пълно запрещение,  над 3 000 са в институции. Тези данни изнесе съдия Нели Куцкова от Софийски апелативен съд  по повод организираната от БЦНП и Съюза на съдиите в България дискусия на тема „Свободната воля в контекста на правосъдие, в което участват хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми“.

Тези хора не живеят в нормална семейна среда, което допълнително допринася за влошаване на състоянието им, за деградирането им. Много често има злоупотреби с имуществото им от техни близки роднини.  Има необходимост те да бъдат защитавани.

Правата на хората с този вид проблеми е уреден в Закон за децата и семейството, който е приет през 1949 година. През 2012 година България е ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, но все още съществува т.нар. „запрещение“. Когато един човек е пълнолетен, но на него му се дават права колкото на едно дете. Той няма право самостоятелно да взима решения, самостоятелно да се разпорежда с живота си. Това е архаичен закон, който поставя под запрещение човек, който поради душевна болест или слабоумие не може да се грижи за себе си. Това запрещение отдавна е отречено в цивилизования свят, тъй като вече човекът е много по-важен като личност и неговата воля се зачита все повече

В последните 20 години има множество инициативи за промени на законодателството за хора със специални потребности и увреждания. Има готови законопроекти както и от Министерството на труда и социалните грижи, на Българския център за нестопанско право и на други неправителствени организации,

„В София, в Ловеч, в Луковит, съдии по своя инициатива посещават психиатрични заведения. Проверяват в какво състояние е там хигиената, на какви цени се купуват дори цигарите в лавката, защото се оказва, че някъде на тези нещастни хора им се продават стоки от съответната лавка на много по-висока цена, отколкото в съседното магазинче. Има хора ентусиасти, които отделят от собственото си време и правят усилия, което не е никак приятно да ходят в психиатрично заведение“, каза още съдия Куцкова. Кое може да промени съдбата на граждански мъртвите хора под запрещение? Кой ще поеме грижата за тези хора?

източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.