В МВР няма изградена автоматизирана информационна система за регистриране сигналите за домашно насилие, този вид деяние не е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс

В Министерство на вътрешните работи няма изградена автоматизирана информационна система, в която да се регистрират сигналите за домашно насилие, тъй като този вид деяние не е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. Това заявява вътрешният министър Валентин Радев в отговор на депутатки въпрос за приложението на Закона за защита от домашното насилие, съобщават сайтовете Aktualno, Mediapool, Dnevnik. 

Министерство на вътрешните работи, респективно Главна дирекция „Национална полиция“ , е изготвила предложение за предефиниран проект на тема: „Подобряване ефикасността на полицейската дейност в областта на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ по Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2019-2021 г., програма „Вътрешни работи и сигурност“, на стойност 620 000 Евро. В изпълнение на утвърдените Методически указания за действия на полицейските органи при случаи на домашно насилие, ежемесечно в Главна дирекция „Национална полиция“ се събира информация относно издадени заповеди за защита от районните съдилища в страната. За изминалата 2017 г., в структурите на Министерството на вътрешните работи от районните съдилища в страната са били изпратени 2432 заповеди за защита на пострадали лица от домашно насилие, от които: София – град – 351; София – област – 49; Пловдив – град – 205; Бургас – 163; Варна – 185; Плевен – 72; Стара Загора – 97. Това се разбира от писмен отговор на вътрешния министър Валентин Радев.

В разгара на дебатите за Истанбулската конвенция, която премиерът Бойко Борисов заръча временно да се анализират пропуските в българското законодателство и да има предложения, които могат да ги запълнят. Един от основните проблеми, който бе откроен, е липсата на обща база данни на сигналите за насилие и издадените от съда заповеди за незабавна защита. Тя, според съдия Галя Вълкова, може да помогне и за предотвратяване на злоупотребите със Закона за защита от домашно насилие.

„Законът за защита от домашното насилие дава правото на пострадал да се обърне към съда за защита. Ако има данни за опасност за живота или здравето му, той може да се обърне и към органите на МВР. Във вътрешното ведомство няма изградена автоматизирана информационна система, в която да се регистрират сигналите за домашно насилие, тъй като този вид деяние не е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс“, се казва в отговора на Радев.

 

Той допълва още, че за подобряване ефикасността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилие, основано на полов признак, трябва да има няколко дейности: създаване на автоматизирана информационна система за противодействие и превенция на престъпления, основани на полов признак, и домашно насилие; ще включва и актовете на домашно насилие, които не представляват престъпление от общ характер;закупуване на хардуер за функциониране на базата данни и осигуряване на техническа поддръжка; изготвяне на алгоритъм за оценка на риска при случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола;обучение на полицейски служители за работа със системата за домашно насилие;обучение на 200 полицаи, свързано с оценка на риска по случаи на домашно насилие, както и за справяне със случаи на домашно насилие.

При изпълнение на задълженията си във връзка с домашното насилие полицията ежемесечно събира информация за издадените от районните съдилища заповеди за защита. През 2017 г.техният брой в цялата страна е бил 2432.

Валентин Радев посочва и проблемите при прилагането на Закона за защита от домашно насилие от страна на МВР, които са свързани с липса на: национален съвет, който да координира разработването и актуализирането на проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и противодействието на домашното насилие и насилието, основано на пола, и да следи и отчита изпълнението им;
– целево финансиране на дейности по превенция на домашното насилие;
– работещи неправителствени организации в малките градове в страната;
– кризисни центрове за настаняване на жени и деца – жертви на домашно насилие;
– програми за работа с насилниците;
– достатъчно обучени полицейски служители;
– специализирани служители за работа с жертви на домашно насилие;
– алгоритъм за изготвяне на оценка на риска;
– съдействие от страна на свидетели на актове на насилие, а в някои случаи и на самата жертва.

Министърът Валентин Радев уверява, че ежегодно се обучават полицаи за работа с жертви на домашно насилие, като обучението се провежда без откъсване от работа – в курсове за актуализация на професионалната квалификация в Академията на МВР и чрез изпълнение на проекти съвместно с неправителствени организации.

Освен това Главна дирекция „Национална полиция“ периодично изготвяла разпоредителни писма с конкретни указания за подобряване на дейността на служителите по прилагане на Закона за защита от домашното насилие. Имало разпореждане началниците на районните управления най-малко веднъж месечно да осъществяват контрол на работата по случаи на домашно насилие.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.