В Пловдив стартира кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

Местната комисия за борба с трафика на хора стартира ежегодната си кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, която се осъществява съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и в партньорство с Български Червен кръст – Пловдив. Причина за това е, че именно през този период много от трайно незаетите и търсещи работа лица започват активно да търсят сезонна или постоянна работа и вероятностността да бъда измамени или експлоатирани е много по-голяма.

В тази връзка и в резултат на сътрудничеството и подкрепата на дирекция „Бюро по труда – Марица“ – Пловдив в рамките на кампанията ще се проведат поредица от информационни срещи с безработни лица. Чрез осъществяване на подобни дискусии се цели да се насочи вниманието върху измамните обещания за бързи пари в чужбина и предложенията за високо заплащане срещу нискоквалифициран труд, които впоследствие могат да станат причина за превръщането им в жертви на трудова експлоатация. Сред планираните дейности по време на кампанията е и организирането на лекция със студенти от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив. Предмет, на която ще бъде обсъждането на рисковете, които се крият при търсене на работа в страната и чужбина, както и ще имат възможност да получат съвети за безопасната трудовата миграция. В периода 25-27 април ще бъде проведено и съвместно обучение с Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Пловдив. Сред поканените участниците ще бъдат педагогически съветници от пловдивските училища, инспектори от ДПС, както и членовете на Местната комисия за борба с трафика на хора. Лектор на обучението е г-н Любомир Тулев, експерт „Кибер сигурност“ с опит в областта на противодействието на онлайн сексуалната експлоатация на деца, като по време на обучението ще включи сред разглежданите теми и на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Не на последно място по време на кампанията ще бъдат разпространени и превантивни информационни материали във висшите учебни заведения като: Аграрен университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет – София, Филиал Пловдив, Университет по хранителни технологии и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив; в офисите на социалните приемни на Български Червен кръст – Пловдив в гр. Асеновград, гр. Брезово, гр. Карлово, гр. Лъки, гр. Първомай, гр. Пловдив и гр. Сопот; както и включително във филиалите на дирекция „Бюро по труда – Марица“ – Пловдив в гр. Хисаря, гр. Съединение, с. Калояново, гр. Кричим и гр. Стамболийски.

Ето и подробности:

Преди да заминете Ви съветваме:

1. Проучете добре агенцията, фирмата, работодателя или хората, при който отивате. Посъветвайте се с Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с трафика на хора, Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда и Бюрата по труда за безопасно пътуване и работа в чужбина. Списък с лицензираните трудови посредници има на интернет страницата на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/intermediaries/;

2. Не се доверявайте на съмнителни обяви с обещания за високо заплащане на нискоквалифицирана работа в чужбина, особенно такива, които са залепени по улиците и имат само мобилен телефон;

3. Не давайте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог;

4. За да започнете работа, трябва предварително да подпишете договор на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език на страната на работодателя;

5. Вземете с Вас адреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътувате. Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда, незабавно се свържете с тях или с полицията там – вие сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви бъде оказана помощ.

6. Предварително се информирайте за законодателството, режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която заминавате. Можете да получите повече информация относно трудовата миграция от Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=266

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.)

Местнa комисия за борба с трафика на хора в гр.Пловдив – тел. +359 32 622 136

ИА „Главна инспекция по труда“: – Гореща телефонна линия – 0700 17 670 – Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, поддържана от фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – http://www.knsb-bg.org/; Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427

За пострадали от насилие: Фондация „Асоциация Анимус“ – тел. + 359 2 981 76 86

Източник:Plovdivnews

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.