ВАС преформулира важен въпрос за осветяването на агентите на комунистическите служби

Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) гласува да се преформулира въпросът по тълкувателно дело № 9 от 2019 г., свързан с прилагането на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Общото събрание на ВАС трябваше да уеднакви съдебната си практика по дела срещу решения на Комисията по досиетата, с които тя огласява вече установена принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА на лица, но в качеството им на публични фигури, заемащи различни ръководни длъжности след 10 ноември 1989 г.

Тълкувателното дело във ВАС беше образувано по искане на главния прокурор Сотир Цацаров през юли 2019 г., който беше сезиран за проблема от председателя на Комисията по досиетата Евтим Костадинов.

Върховните съдии гласуваха единодушно въпросът да се преформулира в следния смисъл: „Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия има ли материална компетентност (извън случаите по чл. 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия) да се произнася с второ и последващи решения с диспозитив „обявява установената и обявена принадлежност“ към органите по чл. 1 от същия закон за конкретно лице, при липсата на нови доказателства, за което вече с влязло в сила нейно решение е установена и обявена такава, предвид императивната разпоредба на чл. 26 от същия закон?“

Следващата фаза от тълкувателното дело е изслушване на становища от страните.

Преформулирането на въпроса на главния прокурор внася повече яснота, тъй като в него е посочено точното действие, което Комисията извършва при повторно или последващо огласяване на сътрудник, но в друго негово качество на заемана различна ръководна позиция от предишната, а именно: „обявява установената и обявена принадлежност“.

Групата съдии, които смятат, че Комисията може да установява служебно принадлежност, може да прави това само, ако са налице нови доказателства за принадлежност, така и не пожелаха да приемат, че Комисията не установява повторно принадлежност. Комисията по досиета обявява вече установена и обявена принадлежност на даден сътрудник, но при проверка, която е свързана с негова нова ръководна длъжност, заемана от него или кандидатстващ за такава ръководна длъжност по смисъла на закона за досиета.

източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.