Журналисти недоумяват защо Вежди Рашидов бърза с измененията в Закона за радиото и телевизия

Председателят на парламентарната комисия по култура и медии Вежди Рашидов внесе в Народното събрание законопроект за промени в Закона за радиото и телевизията, който предлага няколко ключови редакции, свързани с управлението на обществените медии и правомощията на членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ), съобщава Капитал.

Предвижда се мандатите на генералните директори на БНТ и БНР да бъде увеличени от три на пет години, а те да могат да бъдат избирани за не повече от два последователни пълни мандата. Думата „пълни“ означава, че мандатите им няма да могат лесно да бъдат прекратявани предсрочно. В законопроекта е записано, че при предсрочното прекратяване на пълномощията на генералния директор се провежда нов избор до три месеца от прекратяването и до встъпването в длъжност на новия генерален директор СЕМ определя, член от управителния съвет, който да изпълнява правомощията до встъпването в длъжност на новия.

Този текст на практика ще даде възможност на Емил Кошлуков да ръководи БНТ пет вместо три години, като те ще започнат да се смятат начисто след приемането на закона и той ще може да бъде преизбран за още един пълен мандат. Това означава, че напрежението в телевизията няма да бъде потушено, а уволненията ще продължат.

В мотивите към законопроекта е записано, че те се правят, по следния повод: „За да изпълняват успешно обществените си функции, БНР и БНТ трябва да имат ефективно, стабилно, устойчиво и предвидимо ръководство“. Според Рашидов разпоредбата за продължителността на мандата не е променяна от 1998 г. и към днешна дата „този модел не позволява на двете обществени медии да се развиват и изпълняват обществените си функции пълноценно. Посочва се, че тригодишната цикличност поставя в неблагоприятно положение служителите на двете държавни медии, тъй като „при честата смяна на управленските екипи редица започнати творчески процеси не намират реализация“. По принцип дебата за продължителността на мандатите не е от сега. За нея се говори от няколко години.

В проектозакона изрично се посочва, че изборът на генералните директори следва да е с публична процедура и да се провежда не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащия директор. Въвежда се условието кандидатите за генерален директор да са с 5-годишен професионален опит в радио и в телевизия. Посочва се, че те могат да бъдат избирани на същата длъжност не само за повече от два последователни, но и пълни мандата.

Условието за 5-годишен мандат, както и възможността за избор за не повече от два пълни последователни мандата се предлага и за управителните съвети на БНТ и БНР. Те следва да имат и 5 години професионален опит в областта на радио- и телевизионната дейност, на културата, журналистиката, аудио-визията, електронните съобщения, правото или икономиката. Продължителността на мандата на членовете на УС на БНТ и БНР съвпада с този на генералния директор. Когато свърши мандата или бъде прекратен мандата на директора, се прекратяват и тези на членовете на управителния съвет.

Форсирането на поправките в медийния закон е тревожно в този момент според експерти. АЕЖ подготвя становище по предвидените промени. Разпространява се Отворено писмо, подписано от известните журналисти Бойко Станкушев, Камен Алипиев, Искра Ангелова, Марио Гаврилов, Мария Стоянова, дългогодишен кореспондент на БНТ. Те задават въпроса:“ Ние недоумяваме и питаме кому е нужно и наложително да се правят такива спорни изменения точно сега? Дали те са необходими, за да се гарантира плурализмът на гледните точки в обществения доставчик на медийни услуги? Дали предложенията ще допринесат за по-обективната информираност на аудиторията? Ще стане ли с тях регулаторът СЕМ по-независим? И защо, вместо да се увеличават мандати и да се ограничават права законодателят не предложи промени в посока на създаване на истински независим регулаторен орган, който да бъде изграден не на строго институционален, а на широк обществен принцип“.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.