Виртуална класна стая стимулира мотивацията на учениците в условията на COVID-19

Споделете статията:

 

Създадената през 2013 година в България виртуална класна стая VEDAMO / ВЕДАМО вече  е една от официално одобрените от Министерството на образованието и науката (МОН) платформи за преподаване, се казва в съобщение до медиите от Фондация „Заедно в час“. Фондацията  е създадена през 2010 г. и работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България

Виртуалната класна стая е разработена специално за нуждите на образованието и може успешно да се използва за всички учебни предмети и класове. Изборът й от директорите на училища може значително да подобри справянето на учителите и учениците с новата реалност. От 2013 насам платформата е успешно използвана от над 20 000 образователни организации от цял свят. Някои български училища работят успешно с ВЕДАМО преди извънредното положение.

 

“Според проучвания, в онлайн среда учениците са концентрирани около 35 секунди, затова когато говорим за онлайн обучение, не е достатъчно само видеоконферентна връзка и споделен екран. Децата имат нужда да участват активно в процеса, да творят заедно със съучениците си, както в традиционна класна стая.”, казва Михаил Баликов, създател на платформата. “Затова в нашата виртуална класна стая много залагаме на учене чрез преживяване и на игровия елемент. Имаме 3 основни групи инструменти – за онагледяване и интерактивност, за модерация и контрол на учениците и за подготовка на учителите, които могат да споделят учебно съдържание с колеги. Времето на учителите е ценно и ние го пестим, особено в извънредни ситуации като тази.”

 

Виртуалната класна стая дава възможност за индивидуална и групова работа, игрови ситуации и интерактивност, близки до традиционния начин на преподаване. По този начин учителите могат да ангажират всеки ученик много по-активно по време на урок.  Платформата позволява на преподавателя да следи присъствието и активността на всеки ученик и автоматично се отбелязва, ако те се разсейват с други сайтове и приложения. Учителят може да представи учебното съдържание по интересен и запомнящ се начин като използва различни видове електронни ресурси – видео материали, презентации, работни листове, текстови документи, страници от електронни учебници и учебни помагала и пр. Самите ученици разполагат с инструменти за писане, чертане, рисуване, с които да работят както съвместно, така и индивидуално върху поставена задача. При желание всеки урок може се записва и да се гледа отново. Всички инструменти и менюта в платформата имат версия на български език, което улеснява нейното използване в родните училища.

Екипът на ВЕДАМО е базиран в България и ползвателите на платформата могат лесно да се свържат с него.

“Онлайн обучението имаше своята роля и извън контекста на пандемията. Преди Ковид-19 нашият екип използваше виртуалната класна стая ВЕДАМО за консултации по учебните предмети, провеждане на онлайн родителски срещи, подпомагане на деца, които по здравословни причини не могат да присъстват в клас, както и на ученици, които са в чужбина със семействата си – което на свой ред им позволява да не скъсват връзката си с българската образователна система. Обучавахме и подпомагахме талантливи ученици в самостоятелна форма на обучение, благодарение на което те завършиха училище с много добри резултати”, казва Снежана Георгиева, директор на 43. ОУ “Христо Смирненски”. “ВЕДАМО позволява на учениците да създават съдържание в реално време и да бъдат активни участници в обучителния процес, а не само пасивни слушатели.”

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.