Вицепремиерът Семерджиев: Интеграцията на ромите е тест за успешността на нациите“

Споделете статията:

„Интеграцията на ромите е тест за успешността на нациите“. Това заяви вицепремиерът Илко Семерджиев по време на кръгла маса вчера. Кръглата маса на тема „Успешни практики и модели за интеграция на ромите“ се състоя на 27 февруари в София. Събитието беше организирано от най-голямата ромска неправителствена организация Център за междуетнически диалог и толерантност (ЦМДТ) „Амалипе“, както и от Институт „Отворено общество“ – София.

В приветствието си към участниците Семерджиев каза още, че след приемането на Националната програма от интеграция на ромите през 2012 г. от Народното събрание има много успешни практики, като например стипендиантката програма „И аз ще успея“ или инициативата за създаване на Ромски театър, както и това, че в 194 общини има действащи програми за интеграция.

Но той, както и председателят на ЦМДТ „Амалипе“ Деян Колев, подчертаха, че в интеграционната практика има все още големи проблеми. Колев е на мнение, че макар страната ни да има добра програма за интеграция и по нея да има реални постижения, особено в областта на образованието и здравеопазването, от две години фактически Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) не действа и че вложенията от бюджета на държавата за интеграция на ромите са съвършено минимални, а практиките по интеграцията разчитат всъщност само на европейско финансиране.

Кръглата маса се проведе с подкрепата на г-жа Малина Крумова, вицепремиер по европейските фондове. В събитието взе участие също и г-н Илко Семерджиев, вицепремиер по социалните политики и министър на здравеопазването, който сега е председател на НССЕИВ, както и представители на Европейската комисия, а освен тях и представители на посолствата на Нидерландия у нас (присъстваше посланикът г-н Том ван Оорхост), на Норвегия, на Швейцария, на Дания и на Белгия.

Присъстваха десетки представители на ромски неправителствени организации у нас, както и високопоставени служители от няколко министерства – на здравеопазването, на правосъдието, на вътрешните работи.

Целта на това голямо събитие беше да представи успешни практики и модели на интеграция на ромите у нас в сферите, подкрепяни от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Норвежкия финансов механизъм.

Поводът за тази панорама на постиженията и на проблемите е, че през декември миналата година страната ни подписа меморандум за сътрудничество с двата финансови механизма, по силата на което до 2021 г. ще получи сумата от 210 милиона евро. И по двете програми има раздели, по които ще идват пари за интеграция на ромите, а държавата и неправителственият сектор до юни трябва да представят предложенията си за това как да бъдат ползвани тези пари.

Кръглата маса се проведе в четири панела – „образование“, „здравеопазване, вътрешни работи и правосъдие“, „координация с другите финансови механизми“ и „бъдещи планове“.

Участниците научиха за успешното изпълнение на образователни проекти като този на сдружението „Свят без граници“ от Стара Загора за „превенция на деца в риск, за модели на предучилищно обучение на ромски деца в детските градини, реализирани в Монтана и и Враца от две малки ромски НПО-та, за проекта „Всеки ученик ще бъде отличник“, осъществяван в с. Караджово, община Садово и др. Освен това те видяха лицата и изслушаха разказите на стипендиантите от програмата за подпомагане на студенти по медицина роми от ИОО.

Постижения бяха показани и в другите панели. Но трудностите за преодоляване са огромни, според участниците. Пример за това е проектът на „Тръста за социална инициатива за регулация на ромските квартали“, представен от Даниела Михайлова и Мария Методиева, известни активистки.

Разрушаването на ромски къщи е явление, което напоследък придобива епидемични размери, споменаха някои от участниците. Причината е, според тях, че голяма част от къщите на ромите са построени на терени, които са вън от регулация и хората нямат документи за собственост на имотите си. Изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, с цел удължаване на срока за узаконявания на незаконно изградени постройки. Но за да се реши този проблем, участниците смятат, че е необходимо да се направи изменение и допълнение в Закона за устройството на територията, така че т.нар. „период на търпимостта“, в рамките на който да се узакони даден строеж, да се удължи, сега той е много кратък. Те направиха и следните предложения: да се измени и АПК, така че хората да бъдат освободени от такси за извършване на административни услуги по собствеността, на много места те са непосилни за бедните хора, и да се измени Законът за гражданската регистрация по такъв начин, че да се премахне условието на притежаване на собственост или наличие на наемно правоотношение за издаване на удостоверение за регистрация по постоянен и настоящ адрес.

Необходимостта от тези промени е очевидна и отдавнашна, според участниците, няма политическа воля за приемането им. Така все нови и нови жилищни масиви, в които са разположени жилища на роми, се обявяват за „незаконни“, каквито те са формално според съществуващото законодателство и се разрушават. А хората остават най.често без единственото си жилище.

Един от основните изводи на проведената кръгла маса беше, че ромската интеграция може да се ускори само ако има адекватна политическа воля за това на най-високо ниво, каквато сега няма.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:
Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.