ВМРО са едни от флагманите срещу детските права в България. От Мрежата за децата внесоха сигнал до ЕК

Преди Коледа ВМРО се готви да узакони домашното насилие върху децата, така че тези, които са бити и пребивани, да нямат закрила от страна на държавата, написа в профила си Георги Богданов, и.д. на Националната мрежа за децата (НМД). Правата на българските деца ще бъдат нарушени, ако се приемат промените на ВМРО в Закона за закрила на детето, се казва в сигнал на НМД до Европейската комисия, информира 24 часа.

На 4 декември беше внесен законопроект за изменение на Закона за закрила на детето, който е в разрез не само с българското законодателство, но и с международното право за закрила на децата като Конвенцията на ООН за правата на детето. Ето какви са основните моменти в него.

Променя се изцяло целта на Закона за закрила на детето, който осигурява държавата да защитава децата, останали без грижата на родителите си. Въвежда понятия с неясно правно съдържание като „общоприет морал“, „антиморален“ и други, които ще затруднят прилагането на закона и закрилата на детето, преживяващо насилие.

Според закона на ВМРО се предлага понятието „биологични родители“. Това понятие не е правно определено в законодателството и не се използва никъде до момента. Важна е не биологичната, а правно установената връзка – правно установеният произход на детето, който може и да не съвпада с биологичния. Осиновителите не са „биологични“, но са родители. Терминът е дискриминационен. За интереса на детето е важно да има хора, които да полагат грижи, дори и те да не са биологични родители – това е принципно положение в българското право и в цялото международно право, казват още от НМД.

Освен това се забранява участието на доброволци и организации на гражданското общество в дейности в подкрепа на децата и семействата. При доказана неспособност на държавата да се справи с осигуряването на адекватна грижа и помощ, особено за най-уязвимите хора, това предложение е ирелевантно. В целия съвременен свят стремежът е гражданите и техните организации да се включват активно в дейности за взаимопомощ.

Най-проблематичното предложение е да се отмени чл. 5 ал 1. Според вносителите, децата в риск нямат нужда от специална закрила. Така вносителят оставя под въпрос сигналите за насилие над деца. Променят се правните дефиниции в допълнителната разпоредба – с предложените промени най-добрите интереси на детето се определят с общи изрази и фрази като „обществен морал“. Така това предложение на ВМРО има за цел да обезсмисли индивидуалната оценка за нуждите на детето и по този начин да направи неговата защита неадекватна и неефективна.

Проблем в законопроекта се съдържа и в определенията на “дете в риск“. Предложението е неясно, не се предлагат конкретни критерии за оценка на риска, което е опасно и не се осигурява защита на детето – така пребиваното дете може да бъде осакатено или да загуби живота си, докато съдът и социалните служби се чудят това дете в риск ли е или не, обобщават от НМД.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.