Всяко второ дете – без такса на детска градина

Около половината от децата, които посещават детска градина, ще бъдат освободени от такса. Облекчението е за социално слаби семейства и ще заработи още от март – за дължимите суми за февруари. За повечето  семейства от целевата група месечните такси ще се покриват по програма „Активно приобщаване към системата на предучилищното образование”, която се финансира от ОП „Наука и развитие за интелигентен растеж”. За друга част  разходите ще се плащат от държавния бюджет.

В информационната платформа от няколко дни вече работи модулът за възстановяване на таксите за детска градина. Първата стъпка в процедурата е ангажимент на Агенцията за социално подпомагане. Тя ще посочи  всички деца, чиито семейства получават  социални помощи от държавата. Към тях ще се добавят и семействата, които взимат детски надбавки, но тъй като тази група е много голяма, само за част от нея средствата за таксите ще дойдат по програмата. Сред критериите, по които ще се определи кои хора да бъдат подпомогнати, ще са родители с ниско образование и безработни. За останалите с детски надбавки сумите за таксите ще бъдат осигурени от държавния бюджет.

Тези деца, които са правоимащи са отбелязани в електронната система и всеки, който време в портала, може да ги види, независимо в коя възрастова група са от 3 до 6 г.

Следващата стъпка е до 5 март детските градини да изчислят какви са дължимите такси за февруари според това колко дни децата са били на градина – по системата, която са определили за това различните общини. Отново през системата градините ще подадат на общината информацията за общата сума за своето учебно заведение. До 7-мо число всеки месец общината ще обобщава данните и ще представя общата нужна сума на Регионалното управление по образование. Възоснова на тези справки МОН ще прави превода. Засега в програмата е разписано парите да се предоставят на детските градини, тъй като за това настоява финансиращият орган. Предстоят разговори каква е възможността преводите да се правят на общините  с цел по-лесно администриране.

Възможността за покриване на таксите на децата в детската градина е само една от опциите в програмата „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.  Тя цели да повиши делът на обхванатите в системата. В Европа стремежът е до края на 2020 г. да се постигне 95% от децата от 4 г. до началото на училище да ходят на градина. И към момента в повечето държави от ЕС това ниво е надвишено. България е сред малкото страни, които не могат да го достигнат и не се доближават даже до 90-те процента. През 2019 г. у нас са били обхванати 83,9% от децата в предучилищна възраст. Най-голям е делът на 6-годишните – 95%, за децата на 5 г. е 92 на сто, а за 4-годишните – 78,4%.

Общото разбиране в ЕС е за по-ранно включване на децата в образователната система и в тази посока се правят промените в българския закон за задължително тръгване на детска градина на 4 г.

Освен чрез покриване на таксите, националната програма ще подпомогне този процес с още дейности. Предвижда се специализирано обучение по български език за децата, на които не е майчин. Друга мярка е ранна диагностика на обучителни затруднения – като  в учебните заведения влязат още логопеди, помощник-учители и други непедагогически специалисти.

Общата финансова рамка е 82,5 млн. лева, а дейностите ще се развиват до края на 2021 г. съвместно с Центъра за образователна интеграция на деца от етническите малцинства.

Предвижда се обхватът да е 1500 детски градини и този индикатор вече е покрит.

Чрез различните дейности ще бъдат подкрепени около 50 000 деца.

със съкращения

Източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.