Започва изплащането на месечните помощи за деца

Изплащането на всички месечни помощи започва от днес, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Става дума за месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, за отглеждане на дете до навършване на една година, за отглеждане на дете с трайни увреждания, за дете без право на наследствена пенсия, месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, както и месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка се отпуска по ясни критерии:

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка се отпуска по ясни критерии:

  • детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
  • детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  • двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;
  • двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от определения доходен критерий;
  • двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка; двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете не получават обезщетение за бременност и раждане.

 

Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение. Така например за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (610 лв. за 2020 г.). За семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (915 лв. за 2020 г.). За семейства с едно дете размерът на помощта е 305 лв. за 2020 г., а за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 457,50 лв. за 2020 г.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.