БОЛД отправя искания към политическите партии, участващи в преговорите за съставяне на редовно правителство

БОЛД (Българска общност за либерална демокрация) се обръща към партиите и коалициите, които участват в преговорите за съставяне на следващото

Прочетете повече