Следващите народни представители да отменят запрещението в България

Повече от 8 години продължава борбата за отмяна на запрещението и въвеждането на система от мерки за подкрепа и защита

Прочетете повече

7355 са граждански мъртви хора, над 3000 души са в институции

Към 2019 година в България има 7 355 души, които са поставени под пълно запрещение, пълнолетни хора, които нямат никакви

Прочетете повече