Три години след споразумението от Преспа въпросът за македонския език остава без отговор.

  Преобладаващата гръцка концепция* За един от най-известните и най-авторитетния гръцки езиковеди Георг. Бабиниотис, отговорът е съвършено ясен: един славянски език

Прочетете повече