Мисията възможна – професията „здравен медиатор“вече е регламентирана

Публикувана е НАРЕДБА № 1 за изискванията за дейността на здравните медиатори. В нея са дефинирани задачите им като подпомагащи

Прочетете повече