Защо изложбата на международно признатия Лъчезар Бояджиев в Солун стои “сирашки”?

  През лятото в Музея на модерното изкуство в Солун (MoMus) бе открита, продължаващата до края на октомври, първа индивидуална

Прочетете повече