Българският жестов език – бъдещето на глухите хора

  Едно от най-значимите събития, коeто глухата общност в България с нетърпение очаква, е приемането на Закон за жестовия език.

Прочетете повече