ВАС преформулира важен въпрос за осветяването на агентите на комунистическите служби

Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) гласува да се преформулира въпросът по тълкувателно дело № 9 от

Прочетете повече