Кратко време за публично обсъждане и липса на ярки мерки са сред основните слабости на правителствената Стратегия за ромите

Становище с препоръки до Томислав Дончев – заместник-министър председател на МС  относно Стратегията за приобщаване и участие на ромите 2021-2030г.

Прочетете повече