Най-драматичният и трагичен период за евреите започва през януари 1941 г.

През януари 1941 година започва най-драматичния и трагичен период в хилядолетната история на еврейския етнос. Приет е Законът за защита

Прочетете повече