Отворено писмо на съдия Мирослава Тодорова до министъра на правосъдието г-н Янаки Стоилов

Уважаеми господин министър на правосъдието, Позволявам си да Ви пиша в публичен формат, защото преди близо година обществото беше въвлечено

Прочетете повече

Върховните съдии искат КС да изясни дали понятието пол е с ограничено съдържание от обхвата на правото на личен живот и половата идентичност

Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо или социално изражение, различно от

Прочетете повече