В очакване на принадлежност: Българската държава трябва да направи повече, за да защити хората без гражданство

  Българската неправителствена организация Фондация за достъп до права – ФАР стартира кампания за запознаване на обществото с темата за

Прочетете повече